Slöjdsalen med den digitala verktygslådan

På Rydebäcksskolan hittar vi Andreas Cederberg som under sommaren 2014 ville förändra sitt arbete i grunden. Han skapade en digital slöjdsal där han kan samla allt som eleverna behöver  på ett teoretiskt plan i sitt slöjdarbete. Han kallar den sin digitala verktygslåda.

Andreas menar att på det sättet han arbetar nu har han frigjort tid för att kunna ge mer återkoppling och tillbringa mer tid med eleverna. Eleverna har även de kunnat se ett större syfte med undervisningen då översikten och transparensen blir mer tydlig både till elever men också till föräldrar, kollegor och skolledare.

I den digitala verktygslådan finns planeringar, samlade arbetsområden, flippfilmer med mera. Varje klass har en egen länk på sidan och alla har möjlighet att ta del av delmoment de missar, på vilken enhet som helst.

På Rydebäcksskolan är slöjden uppdelad på ett sätt som är klassiskt. En termin textil och en termin trä och metall. För högstadiet finns möjlighet till samma upplägg eller så får eleverna välja att ha båda terminerna av samma slöjdart.

Innehållet i den digitala verktygslådan kan återanvändas på ett bra sätt. Det är även smidigt att förändra och byta ut, dock påpekar Andreas att det inte är populärt att byta ut uppgifter under innevarande läsår i samma klass.
– Eleverna har ju sett vad sina kompisar gör och vill ju såklart göra samma sak.

Fler möjligheter med QR-koder och filmklipp

Eleverna är med på tåget, den digitaliserade slöjdsalen passar dem perfekt. En del använder sina smartphones för att ta del av det som finns på bloggen, andra lånar en iPad eller en chromebook som båda finns tillgängliga i slöjdsalen. Runt om i salen finns QR-koder uppsatta på de flesta ställen och på olika saker. Koderna går till den digitala verktygslådan och kan visa olika verktyg eller filmklipp beroende på vilken kod eleven scannat.

Elev arbetar med ipad och den digitala verktygslådan
QR-koderna runt om i slöjdsalen leder eleverna till olika delar i den digitala verktygslådan

Tjusningen är att Andreas arbetar lokalt men att hans verktygslåda är öppen för omvärlden. Detta har gjort att han fått in feedback ifrån andra slöjdlärare som vill göra samma sak. Dock påpekar Andreas att tid är en sådan sak som kan ställa till det för många.

– Det är tufft, många vill göra flippar och blogg men tiden ställer till det.

Andreas skrev 2001 sitt examensarbete om möjligheterna med datorn i slöjden och han var medveten om att det skulle ta tid att sätta upp en egen blogg för slöjden. Andreas har ett stort intresse för just IKT och under sommaren 2014 blandade han nytta med nöje och började bygga upp bloggen.

Tillsammans med Google Classroom och bloggen har eleverna hittat ett digitalt arbetssätt som fungerar och som gör vardagen lite lättare både för lärare och elev.

/Sebastian Pettersson, Helsingborg