Sofia Theodoridou brinner för att förbättra sina elevers hälsa

elever på skolgården

Sofia Theodoridou arbetar som förstelärare i årskurs 2 på Wieselgrensskolan i Helsingborg och hon är även utbildad hälsopedagog och äventyrspedagog. Hon har arbetat som lärare i över 30 år och brinner för att få in mer fysisk aktivitet i undervisningen.

I Pedagogsajtens serie Nyfiken på får medarbetare svara på frågor från andra medarbetare. Den här gången svarar Sofia Theodoridou, förstelärare i årskurs 2 på Wieselgrensskolan, på frågor.

I höstas deltog Sofia och hennes klass i en rörelsesatsning med rörelsemätaren Scriin med målet att få eleverna att röra på sig mer och förebygga ohälsa hos eleverna redan i låg ålder. Här svarar Sofia på nyfikna frågor kring hennes rörelsesatsning och hur den gick till.

Kan du berätta mer om rörelsesatsningen?

Sofia Theodoridou

Det började med att jag sökte efter rörelsemätare på internet och jag kontaktade olika bolag under september månad förra året. Jag har läst en del om ökning av ohälsa bland barn och ungdomar och hade som plan att jag ville stötta mina elever redan under låg ålder och ge eleverna verktyg för att förebygga ohälsa.

Jag fick kontakt med Malin på Scriin i oktober och gjorde ett litet test med mina elever där de alla fick en rörelsemätare under 2 veckor. Eleverna blev taggade av att ha rörelsemätaren runt halsen. De började röra på sig mer för att få många steg. De involverade även sina föräldrar att gå ut och gå.

Sedan tog Malin kontakt med mig igen efter testerna och vi pratade om hur vi kunde utveckla detta. Jag berättade att jag gärna vill att mitt klassrum är i utemiljö och med rörelse i alla skolämnen. Nu har vi rörelsemätarna igen, men den här gången i 4 veckor. WHO:s mål är minst 60 min rörelse per dag och det ska vi hålla. Detta var ett av våra mål också. I vår undervisning har vi även uppmärksammat forskningen om rörelse och kunskapsutveckling.

Kan du ge några exempel från arbetet med eleverna?

Mina elever undrade till exempel hur många steg jag hade gått när jag vandrade i cirka 1200 km två gånger under tiden jag har varit lärare för dem. För att ta med sig rörelsesatsningen in i fler ämnen kan man till exempel lägga in uppgifter under SO och mattelektionerna om vilka länder/städer/byar gick jag förbi på hur många dagar? Hur många steg?

Jag har även fått tillgång till boken Hjärnstark junior som jag läser för mina elever. Den skapar mycket nyfikna och bra diskussioner. Hur fungerar hjärnan när vi rör oss? Vi har också pratat om att vara glad eller arg/ledsen. Jag har använt Glader och Butter från Snövit och de sju dvärgarna som symboler till dessa egenskaper. Hur är man när man är positiv och negativ? Ska vi använda orden jag kan inte? Eller ska vi använda orden jag kan inte nu men jag ska träna för att lyckas? Eleverna höll med att det ska vara det andra förslaget. De jämförde det med att lära sig gå, cykla med mera.

Vi är nu i full gång med att läsa Hjärnstark junior och involvera alla ämnen med rörelse. Vi har haft ordklasspromenader, ordklass-stafett, skiljetecken-kull och många fler aktiva lektioner ute. Vi kom fram till att på min ena vandring gjorde jag 1 560 000 steg på 25 dagar. Jag har även satt upp en karta på min väg jag gick. På kartan drar vi en linje på vart vi befinner oss i klassen med stegen just nu.

Varför valde du att göra en rörelsesatsning?

För att förebygga ohälsa och använda alla sinnen för kunskapsutveckling. Jag vill få piggare och gladare elever samt arbetsro när vi är i klassrummet.

Vad kan du se för resultat?

Eleverna har ökat sitt intresse för hälsa och de vill alltid ha utelektioner trots kyla och regn. De är mycket piggare. De har ökat sin förståelse för lektionerna och är mer aktiva än när de sitter i klassrummet. Vi har ”roligare lektioner”, ökad arbetsro i klassrummet och fler involverade föräldrar. De säger att eleverna berättar mer när vi haft utelektioner.

Vad tar du med dig för erfarenheter från den här rörelsesatsningen?

Massor! Den här rörelsesatsningen öppnar upp ännu mer tankar om hur jag kan stötta elever både inom hälsa och de som inte har svenska som modersmål. Lektionerna blir mer konkreta när jag till exempel är ute och visar blommor, svampar, fåglar samt att jag kan lägga in rörelse under lektionerna. Det ger gladare, mer positiva och lösningsfokuserade elever.

Vilket är ditt bästa tips till andra skolor som också vill få eleverna att röra sig mer?

Mitt bästa tips är att hålla fler lektioner utomhus samt att ha rörelse både under, före och efter lektionen. Man får fler positiva fördelar kunskapsmässigt av att vara ute och röra på sig än att sitta i klassrummet. Aktivare och gladare elever få du på köpet.

Elevhälsan i Helsingborg fångade upp projektet under hösten och inledde ett samarbete med Scriin. Det innebär att fler skolor i staden kommer kunna låna rörelsemätare från Elevhälsan efter Wieselgrensskolan, som just nu lånar dem under fyra veckor. Nästa på tur är Nanny Palmqvistskolan och Drottninghögsskolan.