Som lärare är du elevernas förebild

Kränkande behandling och mobbning är ingen lätt sak att hantera. Vi i Olweusgruppen är ute på skolorna och träffar många lärare som gör ett fantastiskt jobb. Men ibland behöver vi alla hjälp av någon utifrån som kan se med nya ögon.

När det gäller våra elever, den uppväxande generationen, ska de skyddas mot all typ av kränkande behandling och mobbning och få de bästa förutsättningar för att bygga upp en bra självkänsla. När vi är ute i skolorna möter vi engagerade vuxna som månar om att var och en av eleverna ska ha en skoltid som präglas av gemenskap och nyfikenhet.

I skolan skapar eleverna relationer där de kan växa och skapa en positiv självbild genom att spegla sig i varandra. I leken och samvaron med sina kamrater får de en god självkänsla som hjälper till att skapa en känsla av att duga och vara en god människa. Att vara en del i en gemenskap och känna glädje i det är något alla människor ska kunna få erfarenhet av.

Ibland knyter det sig i kamratgruppen

Men ibland knyter det sig i kamratgruppen och elever tar till destruktiva handlingar för att försvara sin roll och status i gruppen. Det blir bråk, någonting gör att eleverna blir osams om något. Om de inte klarar av att lösa konflikten så kommer de destruktiva handlingarna öka. Kanske tar man till fula ord eller till och med knytnävar.

För de vuxna kan det vara svårt att se vad som är påhopp och vad som är försvar i en konfliktsituation, men oftast kan vi genom enkla samtal öppna för en diskussion mellan elever och vuxna. Det blir en lärprocess för eleverna där de är aktiva och delaktiga i lösningen. De får erfarenheter av värdet i att visa respekt för andras integritet, av att samarbeta med andra, ta del av andras perspektiv och lösa problem tillsammans.

Detta är ett lärande som eleverna kommer att ha nytta av hela livet, så konflikten kan vara produktiva och lära oss mycket! Detta arbete förenklas när de vuxna har haft möjlighet att lära känna eleven och skapa ett ömsesidigt förtroende.

Som lärare är du en positiv förebild

För att kunna bli empatiska vuxna i framtiden, behöver eleverna empatiska och positiva förebilder i skolan som litar på att eleverna gör sitt bästa. Med lärarna som goda förebilder kan de flesta eleverna hitta ett välfungerande sätt i sina sociala relationer bland jämngamla – vuxna som genom sitt sätt att bygga relationer med sina elever modellar för eleverna hur man genom kommunikation kan bygga broar mellan människor.

Alla klasser i Helsingborgs stads skolor har Olweusråd två gånger i månaden då mentor och elever har diskussioner i värdegrund, normer, attityder med mera. Men förutom det är lärarna och alla de andra vuxna på skolan förebilder för alla elever under hela skoldagen.

Heja alla goda förebilder därute på skolorna! Ni gör skillnad!

Vi kommer gärna ut och handleder och tipsar er lärare och rektorer i Helsingborgs stads skolor om behovet finns. Hör i sådant fall av er till mig eller min kollega Palle.

Olweusgruppen i Helsingborgs stad
genom Katarina Witting, Olweusinstruktör