Stärkt valkompetens med gemensamma krafter

Hur ska man veta vad man vill bli när man blir stor om man inte ens vet vilka yrken som finns? Representanter från skolförvaltningarna i hela Familjen Helsingborg samlades våren 2019 till en strategidag för studie- och yrkesvägledning. Syftet med strategidagen var både att lära av varandra och komma på nya idéer om hur vi stärker våra elevers valkompetens.

Att vara ung och välja program på gymnasiet är inte enkelt. Och det blir ännu svårare om man inte har en bild av vad det finns för möjligheter senare i livet. Därför är det viktigt att skolan stöttar eleverna att utveckla en valkompetens. Både i att kunna väga för- och nackdelar med olika val, men också i att ha en överblick över hur många möjligheter det faktiskt finns i livet efter skolan.

I stort sett alla elever får idag vägledning öga mot öga med en studie- och yrkesvägledare inför sitt gymnasieval. Men många skolor behöver utveckla den breda vägledningen som handlar om att tidigt låta eleverna möta arbetslivet för att kunna skapa sig en uppfattning om vilka branscher och yrken som finns. Och det var frågan om hur vi i Familjen Helsingborg tillsammans kan skapa just den breda vägledningen på ett systematiskt sätt som var i fokus under strategidagen.

Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle

Förste talare under dagen var utredare Marie-Helene Arnborg. Hon presenterade vad hon och hennes kollegor resonerat kring och kommit fram till i utredningen Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle. Utredningen lämnades över i januari 2019. De förslag som lämnades syftar till att utveckla skolans studie- och yrkesvägledning så att elever ges likvärdiga förutsättningar att göra väl övervägda val utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv.

Varbergsmodellen inspirerar

Det finns naturligtvis kommuner som jobbar framgångsrikt med den breda vägledningen och på strategidagen kom Viktoria Struxsjö och berättade om Varbergsmodellen. Varbergs kommun har under flera år strävat efter att elever så tidigt som i tredje klass är ute och möter arbetslivet. Vägen till framgång har varit ett tätt samarbete med lokala företag. Dessutom har de startat ett samarbete där elever lär seniorer att surfa på internet. Viktoria kunde visa på många konkreta exempel där elever genom satsningarna breddat både sitt språk, sin förståelse för samhällets uppbyggnad och sin egen valkompetens.

Se gärna Marie-Hélène Ahnborgs föreläsning om karriärvägledning och Viktoria Struxsjös föreläsing om modern arbetslivsorientering nedan.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Framtida behov och strategi

Kommunvis diskuterades behov av en strategisk plan för genomförande. Diskussionerna visar en önskan om att studie- och yrkesvägledningen blir hela skolans ansvar samt att integrera arbetet med övrig verksamhet och pågående processer.  En huvudmannaplan behöver utöver de allmänna råden till exempel beskriva Hur? Vad? och Varför? samt kompletteras med en lokal syv-plan.

I diskussionerna kring nuläget belystes också behovet av ökad valkompetens hos våra barn och unga. Där pekar man på att eleverna behöver mer kunskap om gymnasieprogrammen och mer kunskap om arbetslivet. De behöver en modern arbetslivsorientering från förskolan upp till vuxenutbildningen genom samverkan både internt, mellan rektor elevhälsa, pedagoger, syv, samt externt med företag.

För att lyckas kan man enligt de uppkomna förslagen exempelvis koppla på resurser i form av en peng för att stimulera arbetet, organisera strategiskt arbete för ett helhetstänk, ge vägledningsgaranti, arbeta med överlämnande och övergångar som en röd tråd med samplanering. Nyttja digitala verktyg i arbetet både med syvplaner och yrkesinformation och för att kollegialt dela goda exempel.