There has been an awakening – have you felt it?

Vi lever onekligen i förändringens tid. Efter förra terminens mjukstart som Ma-/NO-lärare i Samverkansklass, med ett tillhörande förstelärarskap med inriktning IKT, på Maria Parkskolan är det nu dags att växla upp ett par växlar.

Det är hög tid att redan nu börja fundera och planera kring implementeringen av den reviderade läroplanen, med tillhörande ändringar i kursplanerna, en implementering som ska vara genomförd och klar till läsårsstart 17/18.

Med ovanstående tjänsteinriktning finns det en hel del utmaningar att ta tag i. En del av dessa ligger på individnivå – det är upp till mig att läsa in mig och börja fundera på vilka delar jag behöver utveckla i min undervisning. En annan del ligger på organisationsnivå – hur ska vi på Maria Parkskolan, med tillhörande fritidshem, arbeta med att förbereda och träna våra elever i att leva och verka i ett digitaliserat samhälle – och framför allt – verka för en likvärdig verksamhet?

En av Maria Parkskolans utmaningar är att det är en stor arbetsplats, som dessutom är fysiskt uppdelad i olika delar med en avskiljande borggård (dock en vacker sådan) mellan. Detta underlättar inte kommunikationen för verksamhetens alla pedagoger. Istället finns risken att teamen blir isolerade och att goda idéer och värdefull erfarenhet stannar på respektive enhet. Detsamma gäller arbetet med digitaliseringen – det görs säkert många goda ansatser, men det stora sammanhanget och den gemensamma strategin saknas.

Enter: IKT-Teamet

Sedan terminsstart har Maria Parkskolan bildat ett nytt IKT-Team: ett team som jag fått äran att leda och som består av, förutom mig själv, Michael Möller och Robin Svensson. Tillsammans bildar vi en treenighet med utgångspunkt i Skolverket, Helsingborgs kommun och den heliga Maria Parkskolans namn, amen. Mer konkret innebär det hela att vi delar på en IKT-pedagogtjänst på 100 %, vilket betyder att vi har tre skarpa hjärnor att tillgå som samtliga har tid inplanerade i sina tjänster för IKT-arbetet. Teamets uppgift är att agera som nav i arbetet med digitaliseringen, alla tre i teamet är dessutom kopplade till var sin del av verksamheten samtidigt som gruppen ska ansvara för fortbildning, projekthandledning och kollegial handledning inom området.

Och det har slagit gnistor direkt.

Vad har vi uträttat så här långt undrar ni? Efter att ha fått vår arbetsbeskrivning strax efter terminsstart satte vi igång på allvar andra veckan i september. En månad senare har vi arbetat fram en IKT-strategi som tar ett helhetsperspektiv över F-9 där de stora övergripande målen bryts ner till små, och mer lätthanterliga, stadieanpassade delmål. Vi har startat tre IKT-grupper, med fokus på F-3, åk 4-6 samt åk 7-9 (inklusive samverkansklasserna), för att komma ännu närmare verksamheten men samtidigt ha möjligheten att processa gemensamma delar tillsammans. Vi har lanserat en hemsida Digital Kompetens Maria Parkskolan – DiKo som kommer att fungera som en gemensam grund i hela verksamheten: där finns bland annat IKT-strategin, aktuell forskning, metodbank, elevexempel och en övergripande presentation över vårt arbete med digitaliseringsprocessen (se nedan).

Vi behöver ditt godkännande för att ta dig vidare

Den här delen av hemsidan visar innehåll från en annan webbplats (prezi.com). Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Omvärldsbevakning deluxe

En del av vårt uppdrag i IKT-teamet inkluderar omvärldsbevakning, så förutom att med gott samvete kunna sitta på Facebook och Twitter (#edtech) på arbetstid åkte teamet nyligen iväg på Maker Days i Göteborg där vi fick nyttig input i form av föreläsningar och workshops på temat digitalisering, programmering och källkritik. Se för övrigt föreläsningarna i efterhand, börja med:

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Jag själv har även varit ute på en soloräd – först en sväng upp till Stockholm för att bli en Google Certified Innovator (känn på den! Mer om detta i en kommande krönika) för att sedan åka iväg på ett lokalt event, CurioCity, en slags idésprint där människor från stadens olika sektorer träffas för att brainstorma fram idéer kring hur vi kan utveckla samarbetet mellan staden och dess invånare. Bråda dagar minst sagt.

En Garde!

Så här halvvägs in i terminen är känslan och stämningen fortfarande oerhört god i teamet – det var länge sedan jag arbetade med en grupp där inspirationen, kompetensen och framför allt viljan till progression och problemlösning är så tydlig och framträdande som i denna arbetsgrupp. Och det kommer att behövas: Maria Parkskolans digitaliseringsprocess behöver accentueras och struktureras. Det kollegiala lärandet, och delandet, behöver lyftas fram ännu mer och digitaliseringen behöver få bli en självklar och integrerad del av SKA-arbetet.

Detta är givetvis inget vi tre musketörer kommer kunna göra, eller ska göra, på egen hand. Till vår hjälp har vi duktiga kollegor i verksamheten, en ledning som är van vid SKA-arbete samt tillgång till kommunens samlade resurser i form av olika nätverk och mötesplatser. Givetvis får vi inte heller glömma eleverna: spana in filmen nedan för att se hur ett synnerligen gott samarbete kan se ut:

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Vägen är lång som vi skola vandra, men varje resa börjar med ett första steg. Med detta IKT-Team kommer Maria Parkskolans nästkommande steg att bli ett stort kliv.

/Christian Stenbacke
Förstelärare med IKT-uppdrag på Maria Parkskolan, Helsingborg

Personlig bloggchristianstenbacke.se