Tillgänglighet och struktur för alla – inklusive elever med diagnoser

två personer föreläser

Under uppstartsdagarna på Tycho Braheskolan fokuserade lärare och skolledning på hur man tillsammans kan skapa den bästa skolan för elever med olika diagnoser.

Det började med att Tycho Braheskolan ansökte om verksamhetsstöd och tillsammans med Elevhälsan och Pedagogiskt center planerades två halvdagar med fokus på NPF (neuropsykiatriska funktionsstörningar) och språkstörningar.

Verksamhetsstöd och skola planerade hela insatsen tillsammans

I nära samarbete med skolans ledning och specialpedagog kartlades skolans behov av uppfräschning och påfyllning kring NPF diagnoser som bland annat autism, ADHD och språkstörning. Därefter planerades insatsen i en tvärprofessionell grupp bestående av en logoped, skolans psykolog och specialpedagoger med inriktning NPF och språkstörning/DLD.

På Pedagogiskt center tog man del av Elevhälsans planering och de case som personalen på Tycho Braheskolan skulle få jobba med i grupper. Med avstamp i detta material inventerades de digitala verktygens möjligheter att skapa tillgänglighet, anpassningar och struktur för elever med olika behov.

”Det var bra att undervisande personal fick insyn i de digitala verktygen eftersom dessa inte var bekanta för alla. Det känns tryggt och hjälper till att säkra stödstrukturerna på skolan.”

Veronica Lintu, specialpedagog.

Lärarna fick både lyssna, titta och arbeta under sina två halvdagar

Upplägget blev en blandning av föreläsning, filmvisning, goda exempel på undervisningsstrukturer och praktiskt arbete med case, där lärarna fick inleda med en halvdag tillsammans med Paula Tidman leg. psykolog, Susanna Grandin leg. logoped samt Susanne Lundgren och Cecilia Böhme, specialpedagoger.

Programmet för första halvdagen innehöll bland annat programpunkterna Om språk, Praktikpass språkstörning/dyslexi, Om neuropsykiatriska funktionsstörningar, praktikpass, film och case.

Dagen efter tog Pedagogiskt center vid, genom Michael Bäcklund, team läs- och skrivutveckling och Jenny Jonsson, team pedagogiskt utvecklingsstöd. Med ingången i hur våra digitala verktyg kan “jämna ut spelplanen” för elever med särskilt behov av struktur, anpassningar och fokus, fick lärare och skolledare delta i workshops kring olika funktionalitet i de system som används i gymnasieskolan i Helsingborg. Inspiration, erfarenhetsutbyte och prova på!

Programmet för den andra halvdagen innehöll bland annat delarna Assisterande lärverktyg, Digitala tjänster i Skolportalen samt Fokus och anpassningar i Trelson och itslearning.

”Det finns fantastiskt mycket verktyg att tillgå, en del riktigt smarta! De är lätta att nå och förstå. Det är häftigt! Utmaningen tror jag är att hitta tid för att ta in dem som naturliga inslag i undervisningen.”

Jenny Ejlertsson, biträdande rektor.