Uppstart av Språkaktionen 2016-2017

Här kommer vårt första inlägg, vi hoppas verkligen att ni vill följa med oss på vår resa.

Vi som är språkutvecklare i området driver en språkaktion per år med olika inriktning utifrån våra prioriterade mål. Alla förskolor i vårt område är delaktiga och vi jobbar tillsammans.

I förra årets språkaktion fokuserade vi på barnlitteratur och såg att barnen blev nyfikna på olika sorters böcker och inspirerade till att skapa egna berättelser. För att möta barnen och ta vara på deras intressen vill vi ge dem fler möjligheter och nya verktyg för att uttrycka sig. Därför är årets språkaktion Litteratur i möte med IKT, där huvudsyftet är att barnen ska bli mer producenter än konsumenter.

Varje aktion avslutas på ett roligt sätt där vi ger tillbaka till barnen. Hur vi avslutar årets aktion får ni se längre fram.

Release av aktionen

Vi i språkutvecklargruppen gjorde en film för att inspirera våra kollegor inför arbetet med vår nya språkaktion. Filmen visades på våra studiedagar i våras där pedagogerna även fick prova på att arbeta med filmskapande i olika workshops.

https://www.youtube.com/watch?v=7M74brgVYD8

Vi har vid några tillfällen haft litteraturveckor i vårt område och tänkte att det kunde vara en bra uppstart av vår nya språkaktion. Alla barn fick ta med sig varsin favoritbok som vi har läst och arbetat med på olika sätt. Vi har haft litteraturveckor förut och har sett att det har väckt barnens intresse för läsning, boksamtal och att det skapar spännande möten kring olika sorters böcker. Som en bonus får vi föräldrarna delaktiga och vi hoppas också att vi sprider läsglädjen i allas hem.

Bokmässan

För att hämta ännu mer inspiration som vi kan sprida bland våra kollegor åkte delar av språkutvecklargruppen till bokmässan i Göteborg. Där fick vi orientera oss i ny barnlitteratur och plockade med oss lite hem. Boknyheterna har vi visat för våra kollegor i gemensamma forum.

Tre pedagoger håller i varsin bok

Litteraturveckorna avslutades med en väldigt uppskattad aktivitet, men det berättar vi om i nästa inlägg.
/Språkutvecklarna