Vart tog undervisningen vägen?

Åsa Hirsh, lektor vid Jönköping University och Göteborgs universitet. Hon forskar och undervisar, bland annat inom skärningspunkten mellan bedömning och lärares undervisning.

Åsa Hirsh

Åsa har nyligen gett ut boken Formativ undervisning – Utveckla klassrumspraktiker med lärandet i fokus.

I inledningen till sin bok talar Åsa om att försöka förstå sig på skola, undervisning och lärande. Om ett ständigt sökande efter bitar som ska passa in i ett jättelikt pussel. Om bitar som passar och sammanfogar sig med andra och om andra bitar som hon trott passat in men som senare visat sig inte göra det. Pusslet blir aldrig komplett och så måste det få vara.

Även lärarens kontinuerliga analys och utveckling av den egna undervisnings- och klassrumspraktiken kan hon se som ett sådant pussel. Med hjälp av begreppet formativ undervisning vill Åsa sammanfoga några av pusselbitarna.

Med begreppet formativ undervisning vill Åsa lyfta fokus på synliggörandet, analysen och formandet av själva undervisningen, utifrån vad läraren vet om eleverna och ser i sin undervisnings- och klassrumspraktik. Till skillnad från de metoder och verktyg för att synliggöra och forma eleven och elevens lärande som hon tycker sig se hamnar i ljuset inom det redan väl etablerade begreppet formativ bedömning.

Tillsammans utgör dessa pusselbitar en grund för en formativ undervisning, för att forma elevers möjligheter att lära.

  • lärares kunskaper, erfarenheter, observationer och bedömningar
  • elevers upplevelser, erfarenheter och resultat (att bry sig om att ta reda på det systematiskt)
  • att som lärare utveckla ett utforskande förhållningssätt: teori, terminologi och metod
  • kollaborativ analys och cykliska processer

Nyfikenhet – en särskilt viktig egenskap

Att vara intresserade av sina elever, deras tankar och erfarenheter ser Åsa som en av de pusselbitarna som något lärare många gånger glömmer bort.

“Trots att eleverna är föremålet för undervisningen dagarna i ända i många år av sitt liv efterfrågar vi sällan deras erfarenheter. Vad beror det på? Tror vi att de inte kan berätta om sina upplevelser och erfarenheter av undervisning? Är det av gammal vana vi avstår, eller har vi inte tid? Är vi inte tillräckligt nyfikna på likheter och olikheter hos de där individerna som vi har framför oss i klassrummet?” skriver hon.

Hur gärna vi än vill ha quickfix och lösningar som fungerar för alla elever så finns de inte. Som lärare måste du alltid fortsätta att utforska, lära dig nytt om ditt arbete och ständigt vara nyfiken på de elever du möter. I det tycker Åsa att nyfikenhet är en av de absolut viktigaste egenskaperna. Hon menar att det ju är elevernas erfarenheter vi behöver efterfråga för att kunna göra en bra undervisningsanalys och därigenom utforma den bästa undervisningen. Våga vara nyfiken på vilka eleverna är, vad de vill lära sig, vilka egenskaper de har. På så sätt blir det lättare att förstå vad du som lärare kan göra för att just dina elever ska lära och utvecklas.

Åsa Hirsh deltar den 6 september i BfL Lärandekonferens i Helsingborg med sin föreläsning Vart tog undervisningen vägen? I sin föreläsning fokuserar Åsa på att definitionen av formativ bedömning handlar lika mycket om undervisning och inte bara om formandet av eleven och elevens lärande. Hon utmanar och expanderar de fem nyckelstrategierna för formativ bedömning och sätter undervisning och didaktiska frågor i förgrunden.

Delar av konferensen kommer LIVE-sändas på Pedagogiskt centers facebooksida.