VFU spelar roll

VFU utvecklar och hjälper lärarstudenten att växa in i sin lärarroll. Det tycker i alla fall Jonas Holmström som studerar sin nionde termin till lärare.

Jonas Holmström, lärarstudent på Rönnowska skola i Helsingborg.

När Jonas Holmström gjorde sin första VFU (verksamhetsförlagd utbildning) tyckte han att läraryrket kändes väldigt långt bort och det tror han är en vanlig känsla hos studenter. Därför vill han påminna nya studenter om att det inte är meningen att man ska kunna allt när man kommer ut på sin första VFU. Det är en lång utbildning och att man kommer utvecklas mycket längs vägen.

Jonas studerar till ämneslärare i historia och religion. Just nu är han inne på sin nionde termin. Under hela sin utbildning har han gjort sin VFU på Rönnowska skolan i Helsingborg.

Den verksamhetsförlagda utbildningen har spelat stor roll för Jonas utveckling. Han tycker att det hjälpt honom att växa in i lärarrollen. Från att allt kändes väldigt stort och nytt till att känna sig varm i kläderna.

Han menar att det kan vara de dåliga lektionerna som i slutändan är mest givande för ens utveckling. Han tycker till exempel att man inte ska vara rädd för att ha dåliga lektioner.

– Använd dem istället som bra tillfällen att se tillbaka på, reflektera och utvärdera vad som kunde gått bättre.

En god relation

Jonas tror att det viktigaste är relationen mellan handledare och student. Om man har en bra dialog tror han att det blir lättare för studenten att våga berätta och prata om sådant som kan upplevas som allt för utmanande eller svårt. Han tycker också det är viktigt att handledaren tar sig tid att sitta ner och utvärdera de lektioner studenten genomfört eller varit delaktig i.

– Det ger enormt mycket för studenten att få feedback direkt efter lektionen.

Han har själv haft samma handledare genom hela sin VFU. Det tror han är en stor fördel och bidragande faktor till den starka relation de har idag. Han känner stort förtroende för handledaren som följt honom under hela utbildningen. Handledaren har kunnat lära känna honom och vet hans styrkor och förbättringsområden.

Det som allra mest motiverar Jonas till att studera till lärare är just att kunna bygga relationer med eleverna och se dem utveckla goda kunskaper och värdegrunder. Han hade själv väldigt duktiga och inspirerande lärare i gymnasiet och ser det som en möjlighet att nu själv få kunna inspirera andra.

Tips till handledaren på skolan

  • Försök skapa en god relation och ha en bra kommunikation med studenten.
  • Ge feedback till studenten i direkt anslutning till genomförda lektioner.

Tips till nya studenter

  • Bli inte skrämda av att läraryrket känns långt bort i början.
  • Var inte rädd för att ha dåliga lektioner.
  • Våga prata med din handledare.

Josefine Hultén, redaktör
josefine.hulten@helsingborg.se