Bidra till Pedagogsajten

På Pedagogsajten kan du berätta om dina upplevelser, tankar och reflektioner. Dela med dig av en berättelse, ett tips eller ett projekt du arbetat med genom text, film eller bild.

Skicka in ditt bidrag

Skicka in det du vill publicera via formuläret nedan. När en redaktör tagit emot ditt material kontaktar vid dig. Det kan hända att vi ber om kompletteringar och i samråd publicerar vi ditt innehåll på sajten.

Genom att du skickar in en berättelse eller ett tips till Pedagogsajten godkänner du våra riktlinjer.

Om du inte vill fylla i formuläret kan du välja att skicka ditt bidrag via mejl till pedagogsajten@familjenhelsingborg.se.

Vad vill du berätta eller dela med dig av?

Berätta direkt i textfältet eller länka till en fil i Google Drive, office online, videoklipp på Youtube eller en egen blogg. Du kan också välja att bifoga ett dokument där du skrivit ner ditt tips. Använd ordbehandlingsformat som Word eller Pages.

Vill du ha stöd när du skriver så kan du välja bland frågorna nedan och svara på dessa.

  • Vad vill du berätta eller tipsa om?
  • Varför tycker du att detta är något som fler borde känna till?
  • Hur hoppas du att fler kan ha användning av detta?
  • Hur har du gjort när du använt det här arbetssättet, materialet eller tankesättet?
    Vad är det som gör att du vill tipsa fler om just detta?
  • Vad är du extra stolt över? Vad har varit utmanande och svårt?
  • Hur arbetar du och din arbetsplats för att utveckla arbetet inom just det här området?
Det kan vara en beskrivning av en vardaglig situation eller händelse som du vill berätta om eller så väljer du att skriva och diskutera om ett specifikt ämne.
Om du har din berättelse nedskriven i ett dokument ladda upp det här
Tänk på att du själv måste äga rättigheterna till det du laddar upp och att du måste ha ett skriftligt samtycke om du vill publicera bilder med identifierbara personer..

Vad händer med min text? En redaktör läser igenom det du skickar in och kontaktar sedan dig. Det kan hända att vi föreslår ändringar eller ber om kompletteringar. När du och redaktören ger klartecken publiceras ditt bidrag på sajten.

Fyll i namnet på din förskola eller skola samt i vilken kommun du arbetar.
Har du något du vill tillägga kan du göra det här.
You must confirm you're not a robot.

I det här formuläret samlar vi in personuppgifter om dig för att vi ska kunna hålla kontakt. Uppgifterna kommer inte att hanteras för något annat syfte, och kommer att raderas när ärendet är avslutat. Läs om hur Helsingborgs stad hanterar personuppgifter.

Vad ska det vara för innehåll i mitt inlägg?

Det du skriver ska vara till nytta för målgruppen pedagoger och medarbetare med intresse för pedagogik och skola. Du eller din arbetsplats ska äga rättigheterna till det du vill publicera. Om du är osäker på om ditt innehåll passar på sajten kontakta oss på pedagogsajten@familjenhelsingborg.se

Det är inte en plats för skolarbete tillsammans med dina elever. Inte heller en plats för föräldrainformation. Fackliga frågor hänvisar vi till andra forum som är avsedda för det.

Vem får bidra på Pedagogsajten?

Pedagogisk personal inom Familjen Helsingborg i alla skolformer från förskola till vuxenutbildning, i kommunal verksamhet, som följer vår riktlinjer får alla lov att bidra med texter till Pedagogsajten.

Pedagogsajten är ingen bloggportal, redaktionen har rätt att agera mot innehåll som inte anses lämpligt att publicera. Vi strävar dock efter att ha högt i tak och agerar endast vid behov.

Har du frågor? Kontakta redaktionen.
pedagogsajten@familjenhelsingborg.se