En bra lärare börjar med en bra VFU-handledning!

I en nyligen publicerad bok om VFU-handledares betydelse för lärarstudenters praktiska yrkeskunnande har Ann-Christine Wennergren, som redaktör, samarbetat med åtta medförfattare med intresse för VFU-frågor.

Boken börjar med Lärarförbundets slogan om att Allt börjar med en bra lärare. Intentionen att utbilda kompetenta lärare kan nog många ställa sig bakom. Frågan är hur vi kan skapa förutsättningar för alla barn och unga att undervisas av bra lärare.

Var börjar resan till en bra lärare?

Författarna betonar att en bra lärare börjar med att lärarstudenten får uppleva en bra VFU-handledning, som både kan väcka intresse för detta viktiga och spännande yrke och samtidigt bidra till utveckling av undervisningens praktiska hantverk.

Intentionen med boken är att förmedla vikten av VFU-handledares betydelse för studenters praktiska yrkeskunnande. Tiden som står till förfogande är enbart 20 veckor. Att vara VFU-handledare under dessa veckor är ett mångfasetterat uppdrag som kräver hög kompetens inom flera områden.

Tre centrala kompetenser för VFU-handledare

VFU-handledare är oumbärliga för att lärarutbildningen ska leda till så hög undervisningsskicklighet som möjligt för studenterna. Därför är det särskilt viktigt att synliggöra kompetenser som utgör en skicklig VFU-handledare.

I boken utforskar författarna tre centrala kompetenser: observationskompetens, samtalskompetens och bedömningskompetens.

Utöver bokens primära målgrupp har både rektorer och representanter för skolhuvudmän upptäckt att dessa tre kompetenser är minst lika viktiga för kompetensutveckling som sker inom ramen för förskolor och skolors kollegiala lärande.

Boken fyller en funktion på flera nivåer

Det är en stor utmaning att säkerställa kvalitet under VFU-perioderna. En viktig aspekt är handledarutbildning och att studenter som haft utbildade handledare också upptäckt skillnaden och efterfrågar den.

Boken fyller en viktig funktion genom att synliggöra forskningsbaserad kunskap och samtidigt ge praktiska exempel inom de tre kompetenserna. I boken ger författarna följande beskrivning:

  • För erfarna handledare är boken ett bidrag till kompetensutveckling på avancerad nivå.
  • För handledare som precis startat uppdraget bidrar boken till förståelse för helheten i uppdraget.
  • För lärare som ännu inte är handledare förmedlas att undervisningsskicklighet utvecklas kontinuerligt tillsammans med lärarstudenter – alla behövs!

Bokens avslutande budskap är att lärarutbildningen behöver erfarna lärare som VFU-handledare för att säkerställa en utbildning med hög kvalitet.

Läs mer i det här reportaget från Högskolan i Halmstad Akademin för lärande, humaniora och samhälle (hh.se).

Bokens författare