En dag i mitt klassrum

Jeanette Camnors, förstelärare i engelska på Allvar Gullstrandsgymnasiet i Landskrona, delar med sig av hur hon arbetar med ”Freedom writers” i sitt klassrum.

Elev sitter vid datorn

Jag är förstelärare i engelska på Allvar Gullstrandgymnaiset och tanken med de här blogginläggen är att vi ska dela med oss av de mirakel vi utför i klassrummet.

Jag tror inte på mirakel, men för de av er som är intresserade tänkte jag ta er med på en dag i Jeanette Camnors klassrum. För de som undrar är det mitt namn. Nu har jag ju i och för sig inte bara ett klassrum, utan många, och det är inte mitt utan snarare elevernas, men i alla fall…

Identitet, tillhörighet och utanförskap

Jag börjar dagen med att kolla Its learning, vilket är gymnasieskolans lärplattform. Jag har fått in femton fantastiska texter på temat ”Freedom Writers” vilket är ett projekt som jag har i EN5 (kursen i engelska för de som går år 1). Projektet kretsar kring begreppet identitet, där eleverna har fått fundera kring vad detta ord innebär för dem, först i grupper och sedan i helklass.

Efter detta har vi läst och analyserat Evan Hunters ”On the sidewalk bleeding”, en text om en döende gängmedlem. Nästa lektion tittar vi på filmen ”Freedom Writers” för att efter det dela in oss i par och fördjupa oss i de olika teman som filmen tar upp.

Många av texterna eleverna skriver handlar om etnicitet, tillhörighet och utanförskap. Andra fokuserar på förföljelse, rasism och gängkultur. Eleverna skriver och presenterar muntligt, får feedback från mig och från sina klasskamrater.

Kroppsspråk påverkar första intrycket

I sal 316 träffas jag och några ambitiösa elever från årskurs tre som har valt att läsa EN 7. Efter att jag har gått igenom kraven för ett informativt tal och pratat om retoriska hjälpmedel och dylikt får de se en TED-föreläsning om kroppsspråk och hur det kan påverka inte bara hur andra ser på oss utan också hur vi ser på oss själva. Sedan får de göra diverse övningar för att träna sig på att variera och bli medvetna om sitt kroppsspråk.

Bland annat roar vi oss med ”tips från coachen”, där eleverna pratar om ett visst ämne samtidigt som partnern ger dem instruktioner att följa. Ni har kanske sett det på TV.

Eleverna jobbar i par och får ett ämne den ene ska prata om, till exempel ”Varför jag älskar/hatar hundar” eller ”Min drömresa”. Jag delar ut små kort med instruktioner som den andra eleven ska ge till den som talar. Det kan vara ”Du har myror i brallan”, ”Du behöver gå på toaletten, men vill inte säga det” eller ”Du är lärare”. De ska då försöka illustrera detta med sitt kroppsspråk och sitt sätt att prata.

Detta ökar medvetenheten kring vad man gör med sin kropp medan man pratar och brukar locka fram en hel del skratt.

Muntlig redovisning på temat

Nästa lektion är i EN5 och där fortsätter vi med muntliga framställningar kring projektet ”Freedom Writers”. Eleverna är i de flesta fall väl förberedda, och efter några inledningsvis trevande försök blir de allt bättre på att ge nyanserad och klok feedback till varandra.

Eftersom jag förväntas koppla mina förehavanden i klassrummet till forskning nämner jag här en kille vid namn Hattie och metastudien ”Visible learning for teachers”.

Tack för att du följde med på en dag i mitt klassrum. Hoppas att vi ses!


Jeanette Camnors, förstelärare i engelska på Allvar Gullstrandgymnasiet.

Läs fler inlägg i denna blogg: Landskrona bloggar