”En drivkraft är att se elever lyckas”

Ola Åkerblom, fritidspedagog på Gustavslundsskolan, svarar på nyfikna frågor från Amanda Solvang.

Vad tycker du mest om med ditt uppdrag på Gustavslundsskolan?

Det absolut bästa med mitt uppdrag som fritidspedagog på Gustavslundsskolan är att se elevers utveckling. Att tillsammans med mina kollegor hitta rätt väg för att varje elev ska kunna utvecklas i sin takt. En drivkraft är att se elever lyckas med något de tidigare inte klarat av. Det är en fin känsla.

Att utmana elever att prova på något nytt tycker jag är väldigt viktigt. Min erfarenhet på fritids genom åren är att om en elev inte utmanas till att prova nytt så fastnar den lätt i att göra samma sak varje dag.

Jag har möjligheten att vara ute mycket under dagen och där blir det synligt när äldre elever hjälper de yngre, till exempel hur en lek fungerar, löser konflikter eller tar hand om någon som är ledsen. Då kan jag verkligen känna att jag/vi lyckats med vårt uppdrag.

Vilka anser du är de största utmaningarna med att arbeta på fritidshemmet?

Just nu är det alla utmaningar med Covid-19 och dess restriktioner. Och vädret, det är ju så mycket lättare att vara ute i sol jämfört med regn och kyla.

Men den största utmaningen på fritidshemmet generellt är stora barngrupper. Det är väldigt svårt att hinna se alla elever. Vi gör vårt absolut bästa men ibland kan man gå hem med känslan att jag inte hann prata med en viss elev om en händelse under dagen eller inte fick möjligheten att göra något man lovat för att något annat blev mer akut. Med stora barngrupper blir det också tydligt att elever med särskilda behov inte alltid får det extra stöd de behöver på fritidshemmet.

Rastverksamheten är något du utvecklat. Vad har varit viktigt för dig i den processen?

För mig personligen handlar det mycket om att förebygga utanförskap. Med en utvecklad rastverksamhet vet eleverna att det alltid finns en trygg plats att vara på, där det finns en pedagog som bjuder in till lek med andra elever. Rastverksamheten bidrar också till barns rörelse eftersom vi ofta har lekar som är pulshöjande.

En bra rast leder till ett större lugn i lärsalen, piggare hjärnor och mindre konflikthantering.

Läs också Olas blogginlägg om rastaktiviteter här. 

I Pedagogsajtens serie Nyfiken på får medarbetare svara på frågor från andra medarbetare. Den här gången svarar Ola Åkerblom, Gustavslundsskolan, på frågor han fått från Amanda Solvang – förstelärare i fritidshem.