Susanne Jönsson menar att allt börjar med en

Susanne bloggar på bloggen Matte och språk som har utvecklats tillsammans med hennes nya uppdrag på Dalhemsskolan som handlar om matte, språk och IKT. Ett syfte med bloggen är för Susanne att dela med sig av lärresurser till andra lärare.

Camilla Göransson delar gärna med sig, av både bra och dåligt

På Camillas youtube-konto finns hennes “flippade” film William Shakespeare and his Hamlet. Filmen spelade Camilla in utifrån tanken att “Man kan göra ett tråkigt ämne roligt”. I filmen spelar hon själv både Shakespeare själv, Ofelia och Hamlet och den har idag över 3000 visningar.

Modersmål på väg

Modersmål på väg är en tv-serie från UR, som porträtterar sex modersmålslärare och skildrar deras vardag och arbete. Med Modersmål på väg vill UR visa vilken viktig uppgift modersmålslärarna har för elever med annat modersmål än svenska. Modersmålslärarna är inte enbart viktiga för elevens språkutveckling, utan även för utvecklingen i andra skolämnen samt elevens självkänsla […]

Porträttet v.18 – en förstelärares tankar

Namn:  Eva Mellblom Arbetsplats: Glumslövs skola Yrkeskategori:  Lågstadielärare samt förstelärare med samordningsansvar för lärarkandidatverksamheten i Landskrona Stad Just nu arbetar Eva  för andra året i årskurs 3. Till hösten kommer hon att prova på att jobba som resurslärare. Då ges hon möjlighet att pröva hur hennes ganska långa erfarenhet kan hjälpa de elever som behöver lite extra […]

Idrottslärarens grej är Grej of the Week

På Ringstorpsskolan finner vi idrottsläraren och tillika försteläraren inom fritidshem, Marko Luttinen. Han är en av många pedagoger i Sverige just nu som har anammat Micke Hermanssons koncept Grej of the Day. Marko har dock sin egna twist, G.O.T.W (Grej of the week) då han inte träffar eleverna dagligen. Innan lektionens början berättar Marko om […]

Porträttet v.15

Namn: Inger Broström Arbetsplats: Vattentornets Förskola Yrkeskategori: Förskollärare Arbetar på en 3-5-årsavdelning med 21 barn från olika delar av världen. På avdelningen arbetas det mycket med jämställdhet och värdegrundsfrågor. Personalen har fått bra och gedigna utbildningar i värdegrundsfrågor, bemötande och genus frågor. T.ex. kring hur man bemöter pojkar och flickor i vad de behöver stärkas i […]

Porträttet v.12

Namn: Ulf Sjöberg Arbetsplats: Glumslövs förskola avdelningen Vinden Yrkeskategori: Förskollärare När Ulf ska beskriva sina arbetsuppgifter citerar han läroplanen för förskolan; ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå […]