Modersmålslärarna i Helsingborg på SETT SYD 2016

För andra året i rad fick modersmålslärarna från modersmålsenheten i Helsingborg möjlighet till två heldagar fyllda med kompetensutveckling. Vi såg fram emot att kunna inspireras, ta del av digitala verktyg, utvecklande samtal, forskningsrapporter och skolutveckling på Malmömässan. Det erbjöds olika föreläsningar, som vi redan hade hört talas om eller som ämnesmässigt var intressant för oss. Med […]

SETTtaggad Dia(b)log(g)

Ett ord som har myntats efter SETTmässorna är att vi är SETTlaggade. Kollegan Emma Nilsson lekte med ordet och sa att hon var SETTtaggad och det är ett bra ord för precis vad vi behöver vara nu. Taggade att omsätta den inspirationen och de tankarna vi fyllts av till praktik. Att vi tar det ansvaret […]

Erfarenhetsutbyte efter SETT SYD

Är du förberedd inför SETT SYD? För att få ut det mesta möjliga av ett arrangemang som detta behövs för-, under- och efterarbete. Under SETT SYD tror vi på inspiration och många intressanta diskussioner som sedan fortsätter när du är tillbaka på din arbetsplats och framöver ger avtryck i verksamheten. Vi undrar om du tillsammans […]

Att leda digital skolutveckling

Nu vill vi presentera två ledande skolutvecklare från Högastensskolan. Det är Liselotte Johansson, rektor på skolan, och Jonas Svensson, IKT-pedagog.  Att driva skolutveckling med digitala verktyg är en självklarhet här. På SETT SYD bjuder de på en föreläsning med just fokus på digital skolutveckling. ”Hur får man en hel organisation att ta steget mot en mer digital […]

Digitalitet och de yngsta barnen – barn och pedagoger som möjlighetsskapare!

Nästa föreläsning vi vill presentera kommer från pedagoger på Brunnsberga förskola, en Reggio Emiliainspirerad förskola i Helsingborgs stad.  De som håller i föreläsningen är Simon Melin (IKT-ansvarig och inspiratör), Hanna Edmundsson, Martin Nilsson och Vera Rojas (blivande pedagogista). Så här beskriver de sitt föreläsningspass på SETT SYD: ”Följ med på en verksamhetsnära berättelse om hur förutsättningar […]

Digitala verktyg i förbindelse med projekt och lärmiljöer i förskolan

Nästa talare vi presenterar från Helsingborgs stads skolor är tre stycken. Välkomna att lyssna på en inspirationsföreläsning om de digitala verktygen kopplat till projekt och lärmiljöer i förskolan. Carina Wällstedt Johansson arbetar som pedagogista på Pedagogiskt center. Tillsammans med pedagogerna Marisa Edlund och Aleksandra Meller Bielecki håller de en föreläsning på SETT SYD om hur vi kan […]

När svårt blir enkelt – Att använda multimodala verktyg i särskolan

Som förste män ut av talare från Helsingborg presenterar vi här Ola Sandén och Michael Bäcklund. De arbetar båda på Pedagogiskt center i Helsingborg. Ola som mediepedagog och Michael som specialpedagog. Tillsammans med pedagoger från särskolor i Helsingborgs stads skolor håller de i en föreläsning som heter När svårt blir enkelt – Att använda multimodala […]