Fängslande äventyr på fritids

En del inom äventyrspedagogiken är att eleverna ska få ta sig an psykiska, fysiska, sociala och kognitiva utmaningar. Det tog pedagogerna Johan Fastberg och Dennis Igelström fasta på när de gjorde Maria Parkskolans fritidshem till ett riktigt äventyr under påsklovet.

Dennis Igelström och Johan Fastberg, Maria ParkskolanDennis Igelström, resurspedagog, och Johan Fastberg, fritidspedagog, förvandlade Maria Parkskolan till ett fängslande äventyr för fritidseleverna under påsklovet.

Under påsklovet förvandlades Maria Parkskolan i Helsingborg till Prison Park, med kluriga celler som fritidsbarnen måste ta sig igenom.

Bakom evenemanget står Johan Fastberg, fritidspedagog, och Dennis Igelström, resurspedagog på Maria Park-skolan.

– Jag fick idén när vi var på en kickoff för personalen på Prison Island i Helsingborg. Jag tänkte att det vore roligt att göra något liknande på fritids, och eftersom Johan har erfarenhet av sånt här genom rastturneringen han arbetar med på mellanstadiet så var det självklart att fråga om han ville hjälpa till, säger Dennis.

Integration mellan olika åldrar

Under Prison Park delades fritidseleverna in i olika grupper. Tillsammans skulle de sedan lösa de olika uppgifterna som fanns inne i de uppbyggda cellerna. Det var allt från mattekluringar och geografifrågor till att bygga torn med kaplastavar och langa vatten mellan varandra från punkt A till B.

– Det här är ett bra sätt att skapa integration och samarbete mellan olika åldrar, vilket också är ett av målen i Läroplanen för fritidshem. Genom att blanda åldrarna i samtliga grupper kan de yngre eleverna lära sig av de äldre, samtidigt som det blir lite fadderskapskänsla för de äldre eleverna. Förhoppningen är att de ska kunna hitta nya kompisar i de andra åldrarna, och att de kan leka ihop sen, förklarar Dennis.

Prison Park, Maria ParkskolanGenom att ha blandade åldrar i grupperna lärde sig deltagarna att samarbeta, men också att det finns mycket att lära av varandra.

Digitala hjälpmedel

För att allt skulle flyta på bra, och så att alla grupper kunde påbörja sina uppgifter samtidigt använde arrangörerna sig av Messenger. Där fick pedagogerna som följde med respektive elevgrupp meddela när de hittat till sina celler, och när alla var på plats skickade Johan och Dennis ut klartecken för att starta.

För att inte behöva bemanna varenda cell skapade Johan och Dennis små korta filmer där de förklarade reglerna för de olika uppgifterna. Väl på plats behövde gruppen bara trycka på play på en surfplatta, och så spelades filmklippet upp via projektor, tillsammans med en klocka som visade hur mycket tid gruppen hade på sig att genomföra uppgiften.

– Vi ville göra det så enkelt att sköta som möjligt. Nu hade samtliga grupper med sig en pedagog, men tanken var att det skulle vara möjligt för eleverna själva att sköta, säger Johan.

Prison Park, Maria ParkskolanVarje cell var försedd med ett förinspelat videoklipp, där eleverna fick veta vad som skulle göras. På så sätt fick alla grupper exakt samma information.

Prison Park pågick under två dagar. På tisdagen gällde det att samla poäng, som sedan gjordes om till sekunder inför onsdagens stora final. Då skulle grupperna ta sig genom en hinderbana i gymnastiksalen och att samla på sig så mycket guldmynt som möjligt, likt TV4:as Fångarna på fortet.

– Vinnarlaget fick ett diplom som vi sedan sätter upp på skolan. På så sätt blir det priset som motiverar. Det ska vara kul i nuet, inte bara för att man ska få godis eller någon pryl, säger Johan.

Fick godkänt av eleverna

Genom att använda appen Rate It, där deltagarna fick trycka på den smiley som bäst stämde in på hur de upplevde Prison Park. Och med 76 procent väldigt glada smileys, och 20 procent glada smileys, är det inga tvivel om att evenemanget gick hem hos fritidseleverna.

Utvärdering via Rate It”Appen Rate It var ett bra och enkelt sätt att få veta vad eleverna tyckte om evenemanget”, anser Johan Fastberg.

Målet är att Prison Park ska bli en återkommande aktivitet. Johan och Dennis har redan flera idéer på hur Prison Park skulle kunna anpassas för till exempel mellanstadiet.

– Då skulle vi kunna göra det lite klurigare, och kanske lite läskigare. Nu släckte vi bara ner korridorerna och spelade lite spännande musik i trapphuset, men det går ju att lägga till både spöken och fängelsefångar, säger Johan.

Har ni några tips till andra pedagoger som vill göra något liknande på sin skola?
– Våga köra, och krångla inte till det. Vi hade en budget på 600 kronor, men det enda vi egentligen köpte in var sprayfärg till guldpengarna som eleverna skulle samla ihop i finalen. Allt annat fanns redan på skolan, säger Dennis Igelström.

– Ett annat tips är att anpassa cellerna så att hela gruppen kan vara delaktig samtidigt. Då slipper man väntetider, och det blir naturligt för eleverna att samarbeta, tillägger Johan Fastberg.


Matilda Ermeland, redaktör för Pedagogsajten