Förskolorna lär sig om teckning och illustration – både som kommunikationsform och som profession

Pedagoger och barn på Sofiebergs förskolor ville lära sig mer om att teckna och illustrera. Tillsammans med en konstnär och illustratör fick 12 pedagoger och 55 barn lära sig mer om att teckna men också om en profession och ett skapande yrke.

– Genom projektet sökte vi efter tecknarinspiration för pedagoger och barn, både tillsammans och var för sig. Vi ville erbjuda barnen och pedagogerna kunskap och inspiration om bildtecknande som uttrycksform i utveckling av tankar, idéer, språk och kommunikation. Vi ville också erbjuda barnen kunskap om hur bilderna i en bok blir till, säger Monika Lundberg Bengtsson.

Monika är pedagogista på Adolfina förskola, Veingegatans förskola och Äppelgårdens förskola, ”Sofiebergs förskolor”, och ansvarig för projektet.

Tillsammans med pedagoger och barn i 5-årsåldern har Monika drivit projektet i samarbete med Mattias Olsson, konstnär och barnboksillustratör åt flertalet stora barnboksförlag. Pedagogerna har deltagit i workshop med Mattias och barnen har fått arbeta tillsammans med Mattias på förskolan.

– Vi erbjuder barnen hundraspråklighet på våra förskolor. Verbala och ickeverbala i de kunskapsmässiga och kreativa processerna, som en tillgänglighet som förvandlas och mångfaldigas i samarbete och interaktion. Inför det här projektet ville vi utveckla en medvetenhet och kunskap om vikten av bild och teckning för barnens berättande och kommunikation, för att förstå barnens tankar och hypoteser, som är grunden till lustfyllt lärande, säger Monika.

Projektet i korthet

I projektet har förskolorna samarbetat med konstnär och barnboksillustratör Mattias Olsson. Mattias har bland annat också arbetat som konstnärlig pedagog på både Moderna Muséet samt Rum för barn/Kulturhuset i Stockholm.

  • Projektet har involverat tre olika barngrupper med 5-åringar och deras pedagoger.
  • Varje barngrupp arbetade med Mattias under två halvdagar.
  • Projektet genomfördes totalt under två veckors tid, inkluderat förberedelser och arbete med Mattias.

Hur såg förberedelserna inför arbetet med barnen ut?

Innan arbetet med barnen drog igång fick de 12 pedagogerna tillsammans med pedagogistan tillfälle att skapa med det material som skulle erbjudas barnen i projektet. Detta fick de göra i en workshop tillsammans med Mattias.

– Det är viktigt att alla känner sig bekväma med materialet och arbetssättet, men också är väl informerade om syftet av projektet och hur ska det genomföras, säger Monika.

Pedagogerna i de tre arbetslagen förberedde barnen inför Mattias besök med bild-, text- och boksamtal. De fick prata om yrket illustratör, titta på bilder som Mattias illustrerat samt läsa boken Nattspaning av Helena Bross som Mattias illustrerat. Barnen fick också besöka Mattias egen hemsida för att se mer av hans material. En del av det nya material som de skulle få arbeta med tillsammans med Mattias fick barnen prova på redan innan besöket tillsammans med pedagogerna.

Det här gjorde barngruppen med konstnär och illustratör Mattias Olsson

Provade på att använda samma material och verktyg som pedagogerna använde under workshopen med Mattias – rödkrita, vitkrita, kol och svart/vitt papper.

Mattias berättade för barnen om sin profession och hans samarbete med olika författare och bokförlag. Han presenterade sina illustrationer och berättade om processer från tanke till bild.

Provade på att arbeta med Kroki – en skissartad teckning efter en levande modell. Krokiteckning innebär oftast en snabbare studie av kroppen, för att snabbt skissa upp de viktigaste aspekterna av en ställning eller en rörelse.

  • Barnen agerade modeller åt varandra.
  • Ritade av varandra på tid och medan de blundade, de fick även testa att använda den hand som de vanligtvis inte använder när de ritar. Barnen använde även olika sorters konstnärliga material och verktyg

Arbetade utifrån sina egna namn och skapade egna Anfanger – inom kalligrafin och typografin en förstorad och ofta omarbetad, utsmyckad första bokstav.

  • Tecknade och smyckade egna anfanger utifrån en berättelse om två saker som de uppskattar allra mest.
  • Bokstaven blev en bild och bilden blev en bokstav.

Projektet avslutades med en genomgång av barnens alster och frågor.

Alla barn fick boken de arbetat med som present med en personlig hälsning av Mattias, vilket var väldigt uppskattat.

Barnen fick agera modeller åt varandra och ritade av varandra på tid.

Vilka var de svåraste utmaningarna i arbetet hittills?

– Vi upplevde inte några svårigheter alls under planeringen eller genomförandet av projektet. Även om det är Coronaläge nu och det ofta fattas personal har vi kunnat genomföra alla aktiviteter som planerat. Vi hade några funderingar i början om den här typen av projekt är något för våra barn i förskolan. Men väldigt snabbt visade det sig att både pedagogerna och barnen fångades och engagerades i projektet.

Arja Fekete är rektor på de tre förskolorna och ser flera fördelar med extra kultur i förskolan. Bland annat tror Arja att skapande skola-projekt med olika konstnärer ger en möjlighet att implementera olika former av skapande till en naturlig del av barns utbildning.

– Vi lär genom alla våra sinnen. I projektet med Mattias har barnen försökt återskapa sina inre bilder som är så viktiga i utveckling av språk och kommunikation som ligger i fokus på våra förskolor men också sin identitet, inte minst lärandeidentitet. Det ger också ett vidgat synsätt, kreativt nytänk, på vad som är möjligt. En medvetenhet om att ”Det här kan vi göra!”, säger Arja.

Vad har varit roligast med projektet?

– Barnens deltagande i projektet bekräftade våra tankar om det kompetenta barnet; barnet som nyfiken utforskare, som sällan ser hinder och oftast bara möjligheter. Barnen stannade länge i projektens aktiviteter, ställde frågor uttryckte glädje och uppskattning. Det var nästan så att tiden inte räckte till. Barnens glittrande ögon – var det bästa! säger Monika.

Det roligaste och bästa med projektet enligt barnen var att rita bokstäver, barnens namn begynnelsebokstav som anfanger. Att se böcker som Mattias illustrerade och att få egen bok av Mattias med personlig dedikation. Flera av barnen tycker det är roligt att skapa på förskolan och de uttryckte att det var roligt att ha Mattias på förskolan.

Man får energi och det känns bra i kroppen

– Vi pedagoger upplever att Mattias besök med skapande skola har varit en positiv upplevelse för barnen. De har pratat mycket om Mattias och önskar att han ska komma tillbaka till oss. Vi hör att barnen använder sig av ordet illustratör när de pratar med varandra och barnen kan berätta och förklara vad en illustratör arbetar med. Barnen har fått kunskap kring och en inblick i yrket illustratör.

Mattias Olsson brinner för bildämnet och ser sig själv lite som en bildambassadör när han är ute och träffar pedagoger, barn och elever.

När vi skulle rita och blunda, jag tyckte det var roligast

För Mattias del är det bästa med Skapande skola att han får möjlighet att möta barnen och att han får möjlighet att göra nytta.

– Jag får direktkontakt med dem som allt handlar om när man arbetar med barnböcker. Sen brinner jag ju för bild som ofta är eftersatt längre fram i skolans värld. Jag ser mig som en bildambassadör när jag är ute, bildlyftet kan vi kalla det. Jag känner att jag sår frön hos barn och unga i bildämnet och det behövs. Jag hoppas jag gör lite nytta i bildens namn.

Skoljobben innebär också att Mattias kan fortsätta arbeta som illustratör och inte behöver ta andra typer av jobb vid sidan av. Han tycker att allt hänger ihop väldigt bra.

– Skapande skola är ett sätt att komma i verkligheten, att få lite tillfälliga kollegor och inspireras av barnens kreativitet. Deras entusiasm smittar av sig till mig också och jag kan få idéer till nästa bok kanske. När jag illustrerar i studion ”bubblar” jag in mig helt… att komma ut till barnen är ett bra ”avbubblande”, säger han.

Vilka är era allra bästa tips för Skapande skola?

– Det bästa tipset vi kan ge till andra pedagoger som vill arbeta med Skapande skola är att våga tänka stort! Ingenting är omöjligt bara ogjort. Ett annat viktigt tips är också att förberedelserna spelar stor roll. Projektet måste vara begripligt för pedagogerna som sedan presenterar det för barnen. Bygg upp förväntan och en story kring projektet, säger Monika.