Från live, via distans, till live på distans

Så var vårens kompetensutvecklingsdagar för fritidshemmen kring kooperativt lärande färdigplanerad. I så god tid! Så skönt! Sen kom Covid-19… dags att börja om. Hur gör vi nu? Vi kan inte sammanföra fritidspersonal från flera olika enheter. Vi vägrar att ställa in. Dags att tänka nytt och genomföra en kompetensutvecklingsresa på många plan.

Planen från början var en heldag i april och en halvdag i maj kring kooperativt lärande tillsammans med personal från samtliga fritidshem i kommunen med många samtal i par och i små grupper, praktiska övningar som innefattade rörelse, viss fysisk närhet och en blandning av personer som inte träffar varandra dagligen. Helt genomförbart i början av februari när planeringen drog igång, men helt ogenomförbart i mitten av april och maj när det var dags.

Nya utmaningar ställer nya krav

Vi som skulle leda dagarna kastade oss över utmaningen. Först en snabb inventering av de digitala verktygen och våra kunskaper kring användningen av dem. Vi kom snabbt fram till att vi i det här läget kunde producera ett antal filmer som skulle ersätta våra föreläsningsdelar och instruktioner till övningarna som vi ville att deltagarna skulle praktisera under första tillfället.

Ok, digitalt på distans kan funka! Men hur skapar vi interaktion och möjlighet att arbeta kooperativt då?

Deltagarna hade en uppgift att göra inför den här dagen och den skulle redovisas i mindre grupper mellan de olika enheterna. Hur skulle vi få till det nu? Lösningen blev samtal via Google Meet vilket i sin tur ställde nya krav på deltagarna.

Förberedelser för kursledarna

Vi anpassade övningarna så att de skulle fungera för ett mindre antal deltagare då varje fritids skulle få genomföra övningarna på sin egen enhet. Materialet som krävdes fick inte vara mer avancerat än papper och pennor för att vi skulle kunna vara helt säkra på att alla hade rätt material att tillgå. Våra övningar med piprensare, lego, byggklossar och annat roligt fick helt enkelt utgå.

Vi träffades och genomförde inspelningarna hemma i ett kök och därefter redigerade jag inspelningarna och publicerad dem olistade på YouTube. Några inspelningar gjorde vi med hjälp av greenscreen så att vi kunde ha vår presentation med text och bilder som bakgrund när vi instruerade deltagarna. Andra inspelningar gjorde vi utan bakgrund för att de skulle kunna ligga som helhet i presentationen.

Förberedelser för deltagarna

Alla fritidshem i kommunen fick ett mail av oss med information om hur alla behövde förbereda sig genom att testa hur Google Meet fungerade. Fritidshemmen förberedde sig genom att testa verktyget tillsammans då det, för många, var första mötet med Google Meet. En person på varje enhet skulle sedan hålla ihop själva dagen utifrån en presentation som de skulle få tillgång till ett par dagar innan genomförandet och i den presentationen fanns både bilder, instruktioner och YouTube-klipp med kursledarna. De fick också ett tidsschema för dagen där det tydligt visades att den allra viktigaste tiden att hålla på var den där de skulle möta deltagare från andra enheter i ett videosamtal.

Utanför comfort zone med gott resultat

22 april var det äntligen dags. Anna satt på helspänn redo att rycka ut via chat, telefon, mail eller Google Meet. På varje enhet samlades personalen och gjorde sig redo. En person på varje enhet riggade ljud och bild för att inleda dagen. Precis som när vi träffades första gången i höstas var det lite nervöst igen för nu var vi alla utanför comfort zone igen. Skulle tekniken fungera? Kunde alla hantera Google Meet? Var instruktionerna tillräckligt tydliga? Skulle tidsschemat hålla? Frågorna var många, men när utvärderingen av dagen drog igång via Mentimeter andades kursledarna ut:

  • Skönt att dagen kunde genomföras istället för att skjutas upp eller ställas in
  • Google Meet fungerade över förväntan
  • Effektivt med många bra diskussioner
  • Lagom med tid
  • Y-kort som strategi ska vi använda med barnen
  • Svårt när man inte kunde ställa följdfrågor på presentationen och filmerna

Rickard Löfgren på Ekeby skolas fritidshem sammanfattade det såhär:

Det var enkelt att följa med i uppgifterna som skulle göras. För nästan alla var google meet något helt nytt men även det funkade för alla våra grupper. Vi hade gått igenom och testat det veckan innan. Jag tänker att det är en bra erfarenhet för många att prova på.

Så laddade vi om för läsårets sista träff

Återigen var distans det enda alternativet men eftersom vi ville få bort känslan av att det var svårt att ställa följdfrågor fick sista tillfället genomföras live. Ännu en gång ställde det nya krav på både kursledare och deltagare. Den här gången skulle träffen genomföras live, fast på distans.

Nya förberedelser för kursledarna

Efter att ha fått positiv feedback kring användningen av Google Meet och önskemål om att lättare kunna ställa följdfrågor tog vi steget och planerade för en livesänd träff med interaktion både i tal, bild och skrift. Vi förberedde en ny presentation, skapade en tidsstruktur och en beskrivning av hur träffen skulle fungera.

Nya förberedelser för deltagarna

Alla fritidshem fick instruktioner via mail igen och fick förbereda sig på att de även den här gången skulle delta via Google Meet. Skillnaden var att nu skulle alla vara delaktiga i samma samtal vilket ställde höga krav på att alla, utom den som höll ihop dagen på respektive enhet, stängde av sina mikrofoner för att undvika rundgång. All personal skulle också vara förberedd på att kontakta sin lärgrupp från föregående tillfälle via Google Meet.

Lärdomar på distans

Återigen satt Anna på helspänn innan träffen skulle börja. Det var mycket som skulle fungera för många på samma gång. Strax efter klockan 10.00 hade drygt 30 personer loggat in och vi kunde dra igång träffen.

Hörs jag? Syns jag? Syns min skärm när jag speglar den? Hittar alla chatten? Ojoj, rundgång…

Det blev en förmiddag med mycket interaktion. Lärgruppsredovisningar, basgruppsträffar, hela fritidshemsnätverket i ett Google Meet med chat och arbete i olika konstellationer på respektive enhet. Vilken tur att vi valde att ställa om till digitala träffar istället för att ställa in. Det har gjort att vi har fått många nya lärdomar med oss, både kursledare och deltagare. De lärdomarna tar vi med oss i vårt fortsatta arbete.