Tillsammans lyfter vi fritidshemmen!

Den här bloggen vänder sig till dig som arbetar på fritidshemmet. Här kommer det publiceras ett antal inspirerande texter för att lyfta fritidshemmet samt sprida goda pedagogiska exempel. Det är en del av den satsning Helsingborgs stads skolor gör på fritidshem under läsåret 2016/2017 där det fångats upp många intressanta saker som händer på olika skolor.

Rasten – om viljan att engagera sig i rastverksamhet

Klockan ringer ut för rast. Jag flyger ut i hallen, tar på mig skorna i luften och landar på fotbollsplanen (och nu snackar vi inte multiarena med konstgräs, stora mål och nyaste VM-bollen, utan stenhård asfalt med små mål och tennisboll). Vi delade upp lagen och körde för fullt i 30 minuter och drömde om […]

Nu lyfter vi fritidshemmen!

Under läsåret 14/15 påbörjades ett arbete kring fritidshem i syfte att utveckla verksamheten med fokus på det pedagogiska uppdraget. Vad innebär uppdraget på fritidshem? Varför gör vi det vi gör? Hur tydliggör vi kopplingen till styrdokumenten? Vad behöver vi utveckla? Hur utvecklar vi arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet Vad synliggör vi från vår verksamhet och […]

Vi lyfter vårt fritids – Husensjö skola 2016

Ett år efter starten på vår fortbildning för Husensjö skolas fritids känner vi att vi har fått en helt ny syn på vad vårt uppdrag på fritidshemmet innebär. Bakgrunden var skolinspektionens rapport om fritids som under flera år på rad synliggjorde olika utvecklingsområden. Till exempel elevernas inflytande över planeringen på fritids, att verksamheten inte stödjer […]

Material från fritidshemmens inspirationsvecka

En vecka fylld av inspiration är nu över och nu delar vi med oss av de presentationer och material som användes under veckan. Har du mer material från just ditt pass kontaktar du Pedagogiskt center. Stort tack till alla som medverkade! Från samordningsgruppen för  v.45

Att systematiskt kvalitetssäkra ett fritidshem – Maria Parkmodellen

Förra hösten började vi läsa in oss på de nya Allmänna råden på våra veckovisa möten med Team Fritids, för att därefter diskutera de olika delarna. Frågorna vi hela tiden återkom till var, kraftigt förenklat, ”hur kan vi vara säkra på att det vi gör är det vi ska göra, och hur vet vi att vi […]

Inspirationsvecka för personal på fritidshemmen v.45

Välkomna till vår nystartade blogg om fritidshemmen. Det pågår ett intensivt och spännande arbete på våra fritidshem. Det arbetet behöver vi sprida och dela med varandra. Syftet med den här bloggen är att lyfta fram det goda arbetet som sker på våra fritidshem. På bloggen kan personal på fritidshemmen dela erfarenheter med varandra och lära […]