LiKA är till för dig!

Är du en av Helsingborgs 1226 lärare inom grund-  eller gymnasieskolan som har genomfört och publicerat självskattningen LiKA lärare? Eller är du skolledare och har varit delaktig i skattningen LIKA ledning av din verksamhet? Vad är då nästa steg?

LIKA är tänkt att vara ett stöd i skolans/förskolans digitaliseringsarbete. Verktyget är framför allt till för att tydliggöra och konkretisera vad digitaliseringen innebär i ditt arbete och för din skola/förskola samt för att belysa områden där stöd och insatser kan behövas. Hur kan då detta arbete se ut i praktiken på en skola? Högastenskolan, är en av skolorna i Helsingborgs stad som tagit hjälp av LIKA i sitt fortsatta utvecklingsarbete. I filmen berättar Jonas Svensson, IKT-pedagog på skolan hur arbetet går till.

https://youtu.be/Vmo_LKXbY4s

Skapa en handlingsplan med hjälp av självskattning

Är du en av dem som gjort LIKA, men sen inte tänkt så mycket mer på det? Börja i så fall med att logga in på likalarare.skl.se och öppna din självskattning. Baserat på dina svar kan du generera en handlingsplan, vilken kan ses som ett underlag för ett fortsatt utvecklingsarbete. Du kan filtrera på område och steg och därmed få hjälp med din prioritering. Vid en träff med arbetslaget kan ni tillsammans se vad som är lika och se vad som skiljer sig åt i aktivitetsförslagen. Kanske kan ni stötta varandra eller bestämma att detta ska vi tillsammans arbeta med för att förbättra. LiKA lärare finns ännu inte med målgrupp förskolan.

Öppna din LIKA-skattning och klicka sedan på cirkeldiagrammen och se hur handlingsplanen anpassar sig.

Är du skolledare så logga in på lika.skl.se och får fram förslag på handlingsplan för din skola. Som skolledare så kan du också logga in på likalarare.skl.se för att få en överblick över vilka delar som många av dina medarbetare behärskar och vilka som de skattar sig lågt på och som det därmed behöver göras insatser kring. Ledningen kan jämföra en del av sina svar med medarbetarnas och därmed se om de har samma bild av verksamhetens styrkor och utmaningar som lärarna. Skapa en bild tillsammans med dina medarbetare vilka som är era styrkor och vilka delar som det behöver ske ett utvecklingsarbete kring.


För dig som vill veta mer!

Lycka till med arbetet! Dela gärna med dig av hur just ni har använt LIKA!

Arbetar du i Helsingborgs stads skolor kan du kontakta
Pedagogiskt center för att få stöd i arbetet.