Med eleven i fokus och det pedagogiska uppdraget som grund

Annika Lundén arbetar aktivt med eleven i fokus. Hon har som mest roligt i klassrummet när eleverna verkligen får tänka och utmana sig själva, helst i samspel med andra. Men även när eleverna vågar ta för sig och gå utanför sin bekvämlighetszon.

Annika, förstelärare åk 1-3, Västra Ramlösa skola deltar den 6 september i BfL Lärandekonferens i Helsingborg med sin föreläsning Med eleven i fokus… och det pedagogiska uppdraget som grund.

Delar av konferensen kommer LIVE-sändas på Pedagogiskt centers facebooksida

Om BFL och eleven i fokus

Annika Lundén

Vad tänker du på när du hör begreppet BfL?
BfL för mig är att eleverna blir medvetna om sitt eget lärande. Att eleven har tydliga mål, får jobba med elevaktiva uppgifter och att de tillåts tänka om sitt lärande under arbetets gång både individuellt men även tillsammans med andra. Självklart tänker jag också på bedömningens roll för lärandet.

Kan du beskriva kort vad din föreläsning på lärandekonferensen BfL handlar om?
Den kommer att handla om hur jag får mina elever delaktiga i sin lärprocess.

Varför har du valt detta ämne? På vilket sätt tror du att just detta kan hjälpa andra lärare?
Jag tror mycket på att låta eleverna bli delaktiga i sitt lärande och att man som lärare vågar släppa in eleverna i undervisningen. När man gör det så märker man att eleverna blir så
mycket mer engagerade och de känner att de är viktiga. På så vis driver vi undervisningen
framåt tillsammans. Förhoppningsvis kan mina tips och tankar hjälpa andra lärare att släppa in eleverna i undervisningen för att se att det är en “win-win”-situation.

När har du som mest roligt i klassrummet?
När eleverna är aktiva och lär tillsammans. När eleverna verkligen får tänka och utmana sig själva, helst i samspel med andra. Men även när eleverna vågar ta för sig och gå utanför sin bekvämlighetszon, vågar misslyckas och inser att det inte gjorde något.

Har du något bra lästips inom området?
Du blir vad du tänker, Carol Dweck (Mindset)