Samverkan Lunds universitet och Varagårdsskolan i Bjuv

Vi tänker berätta om ett projekt vi ska starta på Varagårdsskolan i samarbete med Lunds universitet. Projektet kommer starta efter årets höstlov.

Det kommer ta tid innan vi kan utvärdera vårt projekt, här handlar det om tålamod och uthållighet, men vi är mycket optimistiska och förväntansfulla. På vår skola har funnits en arbetsgrupp på sex stycken lärare plus vår SYV och rektor som har arbetat med planeringen av projektet. Alla i gruppen har erbjudits två dagars utbildning i samverkansinlärning på Lunds universitet.

Från vänster rektor Annette Isberg, SYV Sandra Halvarsson, Förstelärare Håkan Larsson

Bakgrund

Elever med en icke-akademisk bakgrund påbörjar mer sällan en högskoleutbildning än de som har akademisk bakgrund. Idag är det ett större behov av arbeten med eftergymnasial utbildning än arbeten utan, alltså ett mindre behov av lågutbildade och ett större behov av personer med gymnasieutbildning, yrkesutbildning och akademisk utbildning. De bristyrken som vi har idag kräver ofta en akademisk examen, t ex sjuksköterskor, läkare och lärare. Väldigt få elever från Bjuvs kommun söker till högskolor och universitet. Grundskolan har ett kompensatoriskt uppdrag, högskolan har ett uppdrag att arbeta med breddad rekrytering och breddat deltagande och nå nya studentgrupper, för att lyckas vinner vi alla på att hela kedjan samverkar på det här området.

Universitet i Lund  önskar samverka med oss på Varagårdsskolan i Bjuv genom bland annat ha oss som partnerskola. De inspireras av projekt från Edinburgh och Nottingham där universiteten samverkar med grundskolor för “social rörlighet”.

Aktiviteter

SI – Samverkansinlärning

SI är något som vi ska arbeta med och detta kommer starta i liten skala direkt efter höstlovet. Samverkansinlärning är en amerikansk idé som använts sedan 1993 och som idag finns på alla universitet i Sverige. Det innebär att man använder sig av en äldre student som gruppledare av yngre elever där gruppledaren fått extra utbildning i SI och de metoder som används där. Man ska få gruppen att lära av varandra och lösa frågor tillsammans, där alla frågor är okej. Man ska lära sig att ställa frågor, man kan få en större förståelse till studieteknik och att man upptäcker att man kan göra mycket tillsammans. På vår skola kommer vi börja i liten skala, med att en universitetsstudent kommer att besöka elever i en klass i åk 8, vid ett lektionspass i veckan. Sen är tanken att intresserade elever på vår skola ska kunna anmäla intresse, få SI-utbildning som handledare två dagar på universitetet och därefter fungera som handledare för yngre elever på vår skola. Som ni förstår är vi i uppstarten av projektet SI, men kommer givetvis återkomma och berätta om våra erfarenheter längre fram.

Studiebesök

En annan konkret samverkansmöjlighet är att eleverna i olika årskurser får komma på studiebesök på Campus Helsingborg, Vattenhallen i Lund och Botaniska trädgården i Lund med flera, detta är kallat “Breddad rekrytering och breddat deltagande”. Här är tanken att vi ska börja med studiebesök redan från åk 4 för att synliggöra och bredda kunskapen om yrken, framtid och drömmar. Med detta sagt menar vi inte på att alla ska söka sig till högskoleutbildningar, utan vi vill att eleverna ska få fler vyer till framtida möjligheter.

Annette Isberg, Rektor

Sandra Halvarsson, SYV

Håkan Larsson, Förstelärare