Språkkunskap mer än bara läsa och skriva

Förskolepedagogerna Marisa Edlund och Emma Lewis delar med sig av sina erfarenheter i en ny bok som kan bli studiematerial till förskollärarstudenter över hela landet.

Marisa Edlund och Emma LewisFörskolepedagogerna Marisa Edlund och Emma Lewis har skrivit var sitt kapitel i nya boken ”Att skapa språk och mening  – Litteracitetsarbete i förskola och förskoleklass”.

För många är författardrömmen just det, en dröm. Men för Helsingborgspedagogerna Emma Lewis, Nicandersgatans förskola, och Marisa Edlund, Ringstorps förskola, är det mer än verkligt. Faktum är att duon, tillsammans med ett antal Malmöpedagoger, just nu är aktuell med boken, ”Att skapa språk och mening – Litteracitetsarbete i förskola och förskoleklass”.

– Det här är faktiskt den andra boken vi är med i. Den första var ”Kraften att utgå från barns lek” som kom ut 2015. Det var efter den som Per Dahlbeck, som var med i det första projektet och är redaktör för den nya boken tillsammans med Kristina Westlund, frågade om vi ville vara med och utveckla våra texter, säger Emma Lewis.

Litteracitet är mer än bara läs- och skrivkunnighet

Boken, som ges ut på Studentlitteraturs förlag, består av en samling texter. Varje skribent har ett eget kapitel, där de delar med sig av sina upplevelser av litteracitetsarbetet i förskolan och förskoleklass.

– När man pratar om litteracitet så tänker många att det bara handlar om skriv- och läsförmåga. Men språket är ju så mycket bredare än så. Till exempel kan man berätta genom tecknande eller genom lek. Man behöver inte ha ett talspråk för att kunna berätta, och det är viktigt att det får komma fram, förklarar Marisa Edlund.

– Vår roll som pedagoger är att skapa de förutsättningarna för barnen, tillägger Emma Lewis.

Boken "Att skapa språk och mening"Boken ges ut av Studentlitteratur, och kan bli en del av läromaterialet till förskollärarutbildningar över hela landet.

Lek och film viktig del i barnens språkutveckling

Emma Lewis skriver i sitt kapitel om hur man kan berätta genom rörlig bild, och hur hon använder sig av digitala verktyg i sitt arbete.

Och Marisa Edlund har valt att lyfta leken, och hur den ligger till grund för såväl talspråk som intresset för att läsa och skriva. Hon berättar också att de på hennes arbetsplats inte drar sig för att inkludera populärkulturen i verksamheten.

– Istället för att leksaker som tas med hemifrån ska förvisas till hyllan väljer vi att ta med dem in i leken. Barn lever inte i två världar, en hemma och en på förskolan, och då vill inte heller vi pedagoger vara de som delar in deras vardag i två.

MarsipantårtaBoksläppet firades med tårta och bubbel på Pedagogiskt center i Helsingborg.

För studenter och färdiga pedagoger

Boken, som har haft två boksläpp, i Malmö den 15 maj och i Helsingborg den 30 maj, riktar sig till pedagoger i förskolan och till studenter.

– Boken innehåller både teoretiska och praktiska exempel, vilket gör att den lämpar sig både som studentlitteratur och ute i verksamheterna, där jag tror att den kommer att bli väldigt användbar, berättar Kerstin Hultén, förläggare på Studentlitteratur.


Text och bild:
Matilda Ermeland
, redaktör för Pedagogsajten