Vad är VFU och hur kan det gå till?

tre personer

Lotta Byrlén är VFU-handledare på Rönnowska skolan i Helsingborg. I det här avsnittet av Välkommen till kvartsamtal berättar hon hur handledarskapet varit värdefullt för henne. Bland annat har det inneburit att hon fått perspektiv på sin egen undervisning.

Välkommen till kvartsamtal! I det här första avsnittet av podden samtalar Lotta Byrlén, förstelärare Rönnowska skolan, Jonas Holmström, lärarstudent Malmö Universitet, och Ola Sandén, mediepedagog, om VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

Vad är VFU? Hur är det att vara VFU-handledare? Hur känns det att komma till skolan som ny lärarstudent?

– Jag har till exempel fått ifrågasätta lite, varför gör jag som jag gör och hur skulle jag kunna göra annorlunda, säger Lotta.

text i bild "lyssna på podden på spotify"

Ta dig tid och ha ett tillåtande klimat

Lotta pratar om vikten av att man som handledare har ett tillåtande klimat och att avsätta mycket tid för studenten, både när det gäller för- och efterarbete. Hon tycker framför allt att det är av stor vikt för att undvika att ett eventuellt maktförhållande kan uppstå.

– Jag tycker att man som handledare ska se studenten som en jämbördig kollega, en ny lärarkollega som behöver stöttning men som också bidrar med väldigt mycket i verksamheten, säger Lotta.

För Jonas känns det också viktigt att handledaren verkligen tar sig tid att skapa en god relation med studenten och att sträva efter en bra dialog. Något som är viktigt både från studentens och handledarens sida.

Från ny på VFU till skolutveckling och examensarbete

Jonas har nyligen gjort sin nionde och avslutande VFU på Rönnowska skolan. Under den senaste perioden genomförde han ett samtal med en student som gjorde sin första VFU. Ett samtal som han tror är mycket värdefullt när man kommer som ny på sin VFU.

– Det blir ju ett lite annat perspektiv och jag tror det kan bidra väldigt mycket till att man får ett lugn och känner en trygghet av att ha andra VFU-studenter på plats samtidigt, säger Jonas.

Jonas främsta tips till nya studenter är att inte bli skrämda. Även om du kanske gick i skolan nyligen så är det i ett lärarperspektiv nu och det tycker han själv kändes väldigt annorlunda.

– Man lär sig otroligt mycket dag för dag. Det kan kännas långt ifrån i början. Men det är många dagar som ska betas av och det blir en fin progression, säger han.

Vidare leder samtalet bland annat in på hur man tack vare lärarstudenterna får tillgång till mycket ny forskning och hur man kan låta lärarstudenten bli en del av skolans utvecklingsarbete genom sitt examensarbete.

Lotta poängterar vikten av att man som skola visar att man vill ha studentens input och att ett eventuellt resultat kommer till användning i skolans utvecklingsarbete. Även om studenten kanske upptäcker saker som inte fungerar eller är bra.

Läs fler tips från Jonas till studenten och VFU-handledaren i den tidigare artikeln VFU spelar roll

Prenumerera på Välkommen till kvartsamtal:


Josefine Hultén, kommunikatör
josefine.hulten@helsingborg.se