Välkommen in i sagans värld! – När arbetet startar

En ny termin, ett nytt läsår, och för alla oss på förskolorna i Ödåkra, en ny bok att arbeta med. Utifrån våra kriterier för bokvalet genomfördes i slutet av förra terminen en mycket jämn omröstning, där “Kurran och pigan på djupt vatten” av Lisa Moroni, till slut blev den vinnande boken.

Våra kriterier inför valet av bok är att:

  • Boken ska representera en mångfald av miljöer.
  • Boken ska inrymma fantasi och mystik.
  • Bilderna ska väcka nyfikenhet, skapa engagemang och bjuda in till samtal och reflektion.
  • Boken ska finnas att låna från biblioteket eller gå att läsa på polyglutt.

Nu i början av terminen när vi tar emot nya barn i alla våra verksamheter, välkomnar vi också vår nya bok och alla dess karaktärer. Kurran och pigan har varit runt på alla våra förskolor och träffat barn och pedagoger. Med hjälp av karaktärerna bjuder vi in till en upptäcktsfärd i sagans värld, bygger upp förväntningar och skapar  nyfikenhet på vad boken har att erbjuda och på vilket sätt den ska inspirera oss vidare till nya erfarenheter och nytt lärande.

Tillsammans har vi sedan, alla pedagoger i området fått möjlighet att mötas digitalt, för att dela med oss av tankar och idéer kring vilka möjligheter vi kan se i boken. Utifrån målen i läroplanen och vårt prioriterade mål lyfter vi möjliga ingångar till lärande inom olika områden för varandra. I mötet är många saker lika men vi förvånas och inspireras också av varandras olika perspektiv och tankegångar. Tillsammans skapar vi en större och mer komplett bild av hur vi kan erbjuda en undervisning som innefattar alla delar av läroplanen i hela vårt område. Arbetet resulterade i tankekartor som finns kvar under hela läsåret och kan användas som en inspirationsbank när vi söker efter nya vägar eller behöver hjälp att utmana barnen vidare inom ett område. Naturligtvis fylls de på och växer i innehåll och omfång i takt med att arbetet fortgår under året.

En gemensam lustfylld  uppstart med ett brett utbud av möjligheter inför det kommande året, är en viktig del av arbetet med vårt sagoprojekt. Barnens nyfikenhet och engagemang väcks av att de får träffa och interagera med  karaktärerna ur boken, och finns med oss under hela året. Pedagogernas engagemang och vilja att dela med sig av sina idéer till varandra visar vilken uppsjö av möjliga inriktningar vårt arbete kan ta. I år fokuserar vi extra på att varje barn ska känna tillit till sin egen förmåga att utvecklas och lära. Välkommen att följa med oss på vår resa i sagans värld!