Verktygslådan – hjälp mot alkohol och narkotika

Skolan har i uppdrag att arbeta med alkohol, narkotika, dopning och tobak. Jag arbetar som ANDT-samordnare på Socialförvaltningen och ska arbeta förebyggande med dessa område. Nu behöver jag DIN hjälp för att utveckla mitt arbete.

Skol- och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen i Helsingborg har utformat webbsidan Verktygslådan som ska underlätta skolpersonalens arbete i ämnena alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Erbjuder lektionsmaterial

Stefan Åberg

Jag heter Stefan Åberg och är administratör för Verktygslådan. På hemsidan finns bland annat åldersanpassat lektionsmaterial, statistik, kontaktuppgifter, styrdokument samt föräldrastödsmaterial som skolpersonalen kan använda sig av vid mötet med elevers vårdnadshavare. Dessutom tar webbsidan upp sex och samlevnad, spel och utbildningar.

Hjälp med skapandet

För att jag ska kunna forma Verktygslådan efter era önskemål behöver jag din hjälp. Hur kan jag vara till bästa hjälp för skolan? Vad saknar du i Verktygslådan? Har er skola något bra lektionsmaterial som du vill dela med dig av?

Var med och skapa världens bästa webbsida genom att hjälpa mig med att svara på några frågor i den digitala enkäten som du hittar här: enkat.helsingborg.se/ANDTS

Tack på förhand.