Att välja andra hand i första hand

I skola och förskola har vi kanske tänkt att nya lärmiljöer kräver nya möbler. Men är det verkligen där förändringen ligger? Kan vi bygga nyskapande lärmiljöer utan att köpa någonting nytt och istället bara arbeta med det som redan finns i verksamheten eller med återbruksmaterial?

Jag har träffat två rektorer som verkligen har testat och lyckats skapa lärmiljöer som inspirerar, uppmuntrar barnens nyfikenhet och kreativitet och som utmanar barn och elever till att vilja och våga testa nytt, precis som de själva vågade.

Under de senaste åren har vi i svensk skola pratat mycket om lärmiljöer. Lärmiljö kan beskrivas som hela den miljö och de sammanhang som barnen eller eleverna befinner sig i under en dag i skolan eller förskolan. Skolsverige har stött och blött hur lärmiljöer kan stötta olika processer i verksamheten och hur de ska utformas fysiskt för att stödja verksamheten.

Den viktigaste delen av att skapa en god lärmiljö är givetvis att arbeta aktivt med ledarskap och pedagogik men för att få det att fungera måste också det fysiska rummet organiseras på ett bra sätt.

Återbruk ger nya möjligheter i lärmiljön på Trädgårdens förskola

Rektor Jenny Sonesson skulle flytta in i nybyggda lokaler med sin förskola. Några verksamheter skulle gå ihop och bli till en – Trädgårdens förskola. Pedagogik och fysiska förutsättningar formade tankarna om hur den nya förskolan skulle organiseras.

Jenny bestämd sig tidigt för att bara använda återbrukade möbler och återbruksmaterial i förskolan. Ett av målen med detta aktiva val var att få in mer okodat material som barnen kan möta på olika sätt. Återbruksmaterialet är inte färdigt och har en obestämd funktion och kan användas till många olika saker som till exempel konstruktionsmaterial eller till skapande.

Olika pedagoger blev ansvariga för att skapa olika lärmiljöer och tillsammans gjorde personalen en inventering av vad som redan fanns i verksamheterna. Mycket fanns redan men en del behövde kompletteras och då bar det iväg till stadens Återbruket för att hämta hyllor, skåp, stolar, pallar och bord.

Mitt i förskolan ligger matsalen

Äldre renoverat skåp med plats för utklädningskläder.

Jag välkomnas in i det vackra huset med många olika gröna nyanser på väggarna. Mitt i förskolan ligger matsalen. Hit går de större barnen för att äta. Men matsalen rymmer mer än bord och stolar. När inte lunchen pågår finns det gott om plats för andra aktiviteter. Här finns ett skåp med utklädningskläder och en station där du kan laga förskolans leksaker. Här ska barnen kunna lämna in det som är trasigt, men också tillsammans laga det som har kommit in till lagningsstationen.

I en ljus lokal i anslutning till matsalen finns förskolans gemensamma ateljé. I ateljén jobbar ateljérista Maria Thelin med återbruksmaterialet och just nu är det full rulle inför invigningen av förskolan.

– Återbruksmaterialet utmanar barnen på ett helt annat sätt. Det kräver att barnen tänker själva. Det behövs fantasi och föreställningsförmåga och ibland tar det några besök i ateljén innan de blir vana vid materialet, men då ger det så mycket, säger Maria.

Se bild ovan på ateljérista Maria Thelin och rektor Jenny Sonesson.

I ateljén inspirerar och utmanar återbruksmaterialet

Renoverade hyllor och skåp till kapprummen

Nymålad återbrukad kapprumsinredning

Det fanns flera gamla kapprumsinredningar i de olika verksamheterna sedan tidigare. Tyvärr var de inte enhetliga och såg lite slitna ut. Genom att direktupphandla en målare kunde kapprumsinredningen målas om för att bli mer enhetlig och nu är de placerade i de stora ljusa entréerna tillsammans med nyskapade lärmiljöer. Visst, det blev nästan lika dyrt som att köpa nya, men varför göra det när det går att använda det som redan finns.

För att få ihop en fungerande helhet så har Jenny använt sig av de resurser som finns i staden. Förutom Återbruket har arbetsmarknadsförvaltningens retur och textil-verkstad hjälpt till med att måla om skåp från Återbruket och särskolans byggprogram på Filbornaskolan bygger just nu blomlådor på hjul till matsalen och fotpallar till personalrummet.

Hur är det att jobba med återbruk?

Jag frågar Jenny vad hon har tar med sig för erfarenheter från arbetet med att inreda den nya förskolan med bara återbrukat material.

– Det tar mer tid att jobba med återbruksmaterial. Det blir en del letande efter material och många samtal med hantverkare. Ibland kan det kanske vara svårt att tänka nytt när vi tar de gamla möblerna med oss. När nytt kommer in i verksamheten tänker vi oftast nytt. Men det går att tänka nytt med återbrukade material också, hälsar Jenny på Trädgårdens förskola som verkligen tänkte nytt.

Idrottshallen blev till lektionssalar på Gantofta skola

Hos rektor Pia Alkefeldt på Gantofta skola fanns utmaningen i en gammal idrottshall som blivit överflödig eftersom staden anlagt en ny idrottshall precis i anslutning till skolan. Ja, överflödig är ju fel att säga eftersom ytorna fortfarande behövdes, men inte som idrottshall, utan som klassrum. Första tanken var därför att bygga om till två traditionella lektionssalar.

Det visade sig att det inte alls fanns de pengar som behövdes för att bygga om den gamla hallen och med tanke på hur stora utsläpp av växthusgaser som byggsektorn står för så tänkte Pia om och började fundera över om det fanns sätt att minska påverkan jämfört med traditionell ombyggnad och ändå kunna skapa moderna lärmiljöer.

Skolan och eleverna behövde lokalen ganska fort, det var inte mer än fyra månader tills lokalerna behövde stå färdiga. Arbetet satte igång i rekordfart. Rektor Pia, vaktmästare Carsten och flera andra ur personalen började undersöka hur man skulle kunna gör smarta förändringar som inte kostade så mycket och samtidigt inte innebar så stor miljöpåverkan.

Nytt förhållningssätt att använda det som redan finns

Det nya förhållningssättet blev att försöka använda så mycket som möjligt av det som redan fanns. Fastighetsförvaltningen som är fastighetsägare antog också utmaningen och tillsammans började arbetet. Det fanns en fungerande ventilation för idrottshallen och befintlig rumsindelning fick vara kvar. Eftersom inga väggar revs så kunde mycket användas igen och skolan behövde heller inga bygglov för att komma igång.

Fokus kom istället att hamna på ytskikt, ljus- och ljudmiljö. Flera olika underentreprenörer involverades och de fick alla fundera över hur de skulle kunna arbeta med befintligt material och komplettera med återbruksmaterial. Här gällde det verkligen att tänka nytt tillsammans med skolan och fastighetsförvaltningen. Ribbstolarna fick vara kvar som rumsavdelare och innerväggarna av tegel målades vita.

Gantoftaskolans ombyggda idrottshall

Inredning med hjälp av avtal för återbrukade möbler

När det kom till inredningen av lokalen så började Pia med att noggrant söka igenom det kommunala återbruket. Det blev bland annat ett glasparti, en diskbänk och diverse möbler. Men fortfarande saknades mycket möbler. Precis i samma veva hade inköpsenheten tecknat ett nytt avtal med flera nya aktörer som kan erbjuda oss som är anställda i Helsingborg att köpa återbrukade möbler istället för nya. Företagen som finns på avtalet ville gärna visa upp vad de har att erbjuda och de fick chansen att tillsammans inreda hallen.

Eftersom hallen är stor och öppen och inga nya väggar skulle byggas så behövde man skapa flera olika rum i rummet. Skolan kom fram till att de behöver kunna samla en stor grupp för att instruera. Skolans vaktmästare Carsten Cato byggde därför en stor trappa som kläddes med återbrukad matta. I rummet behövdes också en samlingsplats där en större grupp kan arbeta tillsammans med till exempel kollaborativt lärande. Som komplement till de två samlingsytorna önskade skolan också ostörda utrymmen där eleverna kan arbeta själva eller i mindre grupper.

Samlingsplats där en större grupp kan arbeta tillsammans

En tyst miljö för enskilt arbete
Lugna arbetsplatser

I de två omklädningsrummen skapades en bild- och en musiksal och i läraromklädningsrummet blev det ett bibliotek.

Hur är det att jobba med återbruk?

Jag frågade även Pia vad hon tar med sig för erfarenheter från arbetet.

– Det har tagit tid och det har inneburit en hel del sömnlösa nätter, men det har också inneburit en hel del roliga möten, säger Pia som är så nöjd med resultatet att hon redan funderar över om hon kan fortsätta och jobba på samma sätt med övriga lokaler på skolan.

Vill du också arbeta med återbruk?

Du hittar möbler, inventarier och utematerial på Återbruket, Grustagsgatan 2 i Helsingborg. Ladda ner webbappen HAFFA så ser du vad som finns inne och kan enkelt boka för att hämta inom två veckor.

På Återbruket finns också materialbanken med återbruksmaterial till skapande på förskolan och skolan. För info och inspiration kan du besöka materialbankens instagramkonto @materialbanken.hbg

Hittar du inte det du vill ha på Återbruket så har Helsingborg ett nytt möbelavtal för inköp av återbrukade möbler.