Hållbart SSA-arbete på Gantofta skola

Gantofta är skolan som har valt att koppla samman skolans arbete med samverkan, skola och arbetsliv (SSA) med skolans miljö- och hållbarhetsarbete. Förstelärare Vildana Basic leder arbetet och har som mål att göra det enkelt för sina kollegor att samverka och hitta vägar för att möta verksamheter utanför skolan och uppmärksamma deras arbete och de olika yrkesgrupper som jobbar för en hållbar framtid.

Det här inlägget är en del i en serie inlägg om lärande för hållbar utveckling. Konkreta exempel från förskolor och skolor i Helsingborgs stad som illustrerar de tre förmågorna veta, vilja och kunna.

Vildana tycker att skolan måste vara en ännu mer självklar del av samhället. Idag tycker hon att eleverna tillbringar för mycket tid i klassrummet. De tappar då många gånger riktmärke för utbildningen, menar hon. Eleverna måste veta vad en kirurg behöver kunna och de måste ha träffat en polis för att kunna drömma om att bli en. Allt handlar, enligt Vildana, om att hjälpa eleverna att göra rätt framtidsval.

– Har jag ett riktmärke att ta sikte på, vet jag vilka jobb som finns där ute, då förstår jag lättare varför jag ska gå i skolan och vad jag behöver kunna för att bli det jag vill, säger Vildana.

– Ett annat starkt skäl till att skolan använder sig av SSA-arbete är för att sätta undervisningen i ett större sammanhang som ett steg i att höja undervisningskvaliteten och förbättrar kulturen på skolan, fortsätter Vildana.

Nå sina drömmar

Vildana har tidigare arbetat på Dammhagsskolan i Landskrona, en skola med en hög andel elever med invandrarbakgrund. Hon upplevde att många elever inte hade någonting att kämpa för eftersom de inte trodde att de kunde nå sina drömmar. Vildana är inte heller själv född i Sverige och har upplevt hur viktigt det är med målbilder för att ta sig in i ett nytt samhälle.

– Jag vill visa att alla kan påverka och göra skillnad. Det gäller såväl de där små valen i vardagen som de större som påverkar hela din framtid.

Temavecka: Hållbart SSA-arbetet

När Vildana fick en förstelärartjänst på Gantofta skola med uppdrag att utveckla skolans SSA-arbete tyckte hon att kopplingen till miljö- och hållbarhetsarbetet var en självklarhet. Alla yrken som eleverna kommer att ha i framtiden måste vara hållbara, det finns ingen annan väg att gå, konstaterar Vildana. Rektor Pia Alkefeldt gav henne stöd och fria händer att utarbeta ett arbetssätt som passade skolan och elevernas förutsättningar. Vildana beslutade sig för att ordna en temavecka runt earth day när hela skolan möts runt SSA-arbete med hållbarhetsfokus. Hon skickade ut förfrågningar till olika verksamheter och fick napp från flera håll.

Program för veckan

Varje årskurs erbjöds ett besök från en verksamhet eller en arbetsplats som på olika sätt arbetar med miljö och hållbarhetsfrågor. Sedan var det upp till varje lärare att knyta an övrig undervisning till besöket och fortsätta arbetet under veckan. Vildana berättar hur imponerad hon är över sina kollegors initiativ och engagemang för att knyta ihop veckans arbete.

  • Åk 1-3 fick besök av en biodlare och byggde egna bihotell efter Naturskyddsföreningens instruktioner.
  • Åk 4-5 fick besök från Öresundskraft.
  • Åk 6 fick besök av en bonde som i förväg gett klasserna frö och uppgifter omkring odling.
  • Åk 7 fick besök av Miljöverkstaden och fick göra övningar ur deras program ”Klimatsmart”.
  • Åk 8 och 9 fick besök av stadsbyggnadsförvaltningens enhet Miljö och livsstil och Klimat- och energirådgivarna.

Öresundskraft

Ett av företagen som svarade på Vildanas förfrågan om att vara med i skolans temavecka var Öresundskraft. Jag fick följa med på måndagen när 4:or och 5:or fick besök av Klara Kylhammer och Cecilia Andersson.

Klara Kylhammer och Cecilia Andersson från Öresundskraft

Min pappa jobbar på Öresundskraft

Besöket börjar med att Cecilia sätter igång datorn och en bild av Öresundskrafts logotyp visas på tavlan. En ivrig hand kommer upp i luften:

”Min pappa jobbar där!”

Efter en stunds småprat om ”pappan på Öresundskraft”, som Cecilia väl känner, så har samtalet kommit igång.

Det blir en spännande timme med diskussioner om varför fjärrvärmevatten ser ut som diskmedel och vilka som kan tänka sig jobba på ett energibolag. Att komma på vilka yrkeskategorier som kan finnas på ett energibolag är inte helt lätt men med vägledning och diskussioner ringar man tillsammans in bland annat grävmaskinist, anläggare, monterare, mekaniker, svetsare, IT-tekniker, kommunikatör, VD, forskare, kemist och elektriker.

Innan det är dags för rast får alla en vattenflaska med Öresundskrafts logga. En välkommen present eftersom klasserna haft diskussioner om att det inte är hållbart att alla tar engångsmuggar när de dricker vatten på rasterna. Så tar man ett steg till mot hållbarhet, stora som små steg som spelar roll.

SSA-arbete och lärande för hållbar utveckling

Lärande för hållbar utveckling handlar om ett förhållningssätt, där barn, elever och lärare genom olika metoder och verktyg ges förutsättningar att göra medvetna, aktiva och ansvarstagande val för en hållbar framtid. Att arbeta aktivt med SSA-arbetet på skolan är just ett exempel på en sådan metod som ger eleverna förutsättningar att göra aktiva val nu och i framtiden.