Likvärdiga möjligheter genom återbruksmaterial

figur

Ett kreativt återbruk för alla barn i vår stad. Det är vi många som drömmer om. Och nu har vi lyckats ta ett par steg på vägen mot vårt gemensamma mål.

Pedagoger, pedagogistor, ateljeristor och rektorer i vår stad har under många år inspirerats av ReMida center och kreativa återbruks- och återanvändningscenter runtom i Sverige och i världen, främst i Reggio Emilia, Italien. Center som tar tillvara på rest- och spillmaterial från företag för att bjuda in förskolor och skolor att ta del av ett “ofärdigt” material. Ett “ofärdigt” material som i mötet med barnen kan bli något helt annat, eller som Kerstin Nordenstam, pedagogista och projektledare på Vaggeryds ReMida – kreativt återanvändningscenter, kanske beskriver det bäst, “material som ursprungligen inte var tänkta för barn, men som nu får barn att tänka” (Modern Barndom, nr 1, s 11, 2015).

Fakta om ReMida

ReMida startade i Reggio Emilia, Italien, 1996 och namnet ReMida kommer från Kung Mida, en Gud från den Grekiska mytologin. Allt som Kung Mida rörde blev till guld och detta tror även vi att materialet i mötet med barnen kan bli, guld.

Möjligheter med ett kreativt återbrukscenter

I vår vardag möter vi engagerade pedagoger som varje dag planerar, erbjuder och iscensätter undervisning för barngrupper i lärmiljöer med material och verktyg tänkta för barn. Vi ser likheter, men vi ser också olikheter. Olikheter i lärmiljöernas uppbyggnad och val av material som finns tillgängligt för barnen samt olikheter i pedagogernas kunskaper och erfarenheter kring vad ett material kan bli i mötet med barnen. Vi önskar en större likvärdighet för stadens barn och ett kompetensutbyte mellan olika verksamheter och tror att ett kreativt återbrukscenter kan bli en viktig mötesplats.

Med ett kreativt återbrukscenter önskar vi också bidra till en ökad miljömedvetenhet då vi vill påvisa möjligheten hur vi kan förlänga ett materials liv. Vi önskar visa hur vi kan återanvända och finna nya sätt att använda ett material som vanligtvis hade kasserats. Vi tror att detta möte kan utveckla människors nyfikenhet, kreativitet och innovationsförmåga.

leksaksdjur på ett bord inrullade i tygbitar
Bild från Hamiltons förskola – Djur som sover

Viktiga steg på vägen

Sedan våren 2020 finner Återskaparglädjen, en kreativ återbruksataljé. Ateljén håller i första hand öppet för barnen i förskolorna på Drottninghög men också för alla i staden en eftermiddag i veckan.

Se en kort film om Återskaparglädjen

Nu har vi också glädjen att meddela att vi lyckats förverkliga en möjlighet att bygga upp en materialbank för pedagoger i Helsingborg! En materialbank som pedagoger kan besöka för att hämta giftfritt rest- och spillmaterial för att utveckla sina lärmiljöer och sin undervisning med på förskolan/skolan/fritidshemmet och så vidare.

Följ @materialbanken.hbg på Instagram för att se nytt material som kommer in och få inspiration från vad andra gjort med materialet.

Detta ser vi som viktiga steg i en längre process där visionen är att erbjuda ett kreativt återbrukscenter för alla stadens barn och pedagoger med en tillhörande materialbank som har öppet flera dagar i veckan.

I utbyte av material från materialbanken kommer vi be pedagoger dela med sig av dokumentationer från sitt arbete där de skapat möjlighet för barn att möta materialet. Detta för att främja en delakultur bland pedagoger, men även för att uppmärksamma varandra på att materialet inte ska bli skräp som i sin tur inte kan sorteras eller återvinnas/återanvändas.

Återskaparglädjen – ett kreativt återbrukscenter och pedagogisk verksamhet.

Förhoppningar inför framtiden

I förlängningen önskar vi även kunna bjuda in till workshops för pedagoger, utifrån det material som finns tillgängligt att hämta. Workshops likt dessa är redan tillgängliga på Återskaparglädjen, men vi hoppas även kunna utöka till fler ateljéer på förskolor i staden. Detta för att förankra vår vision om vad ett återbruksmaterial kan bli i mötet med barnen och vikten av att bjuda in till en tillåtande och tillgänglig miljö.

Vi är många som under åren presenterat och kommunicerat en vision om ett kreativt återbrukscenter för alla stadens barn i olika forum, nätverk och sammanhang. Allas engagemang och kraft i denna process vill vi rikta ett stort tack till, utan er hade vi aldrig kommit så långt som vi har idag!

Materialbanken öppnar under vecka 44 på Återbruket! På Återbruket har du som arbetar i Helsingborgs stad länge kunnat vända dig för att hitta begagnade möbler till din arbetsplats istället för att köpa nya.

Läs mer på skol- och fritidsförvaltningens intranät om du är nyfiken på att veta mer eller boka tid för ett besök!

Vi vill uppmärksamma er alla på att detta är en ny materialbank under uppbyggnad, vilket betyder att relationsbyggande med företag är igång och materialbanken kommer växa fram under tiden den är öppen för besök.

/Emma Lewis, Amelie Linderberth, Vera Rojas, Ann Anderholm, Helene Seatre, Sven Stedt, Emma Sjöberg, Anders Ekdahl Olsson, Anne Örnell, Bo Hammarqvist, Kim Ejdelind, Aleksandra Meller Bielecki, Johanna Ljungdahl Larsson.

Vi som ligger bakom materialbanken i Återbrukets lokaler är verksamma i skol- och fritidsförvaltningen samt på arbetsmarknadsförvaltningen. Våra yrkesroller och ansvar ser olika ut baserat på olika erfarenheter och kompetenser vi besitter, gemensamt för oss alla är ett brinnande intresse för hållbar utveckling och en vision om ett kreativt återbrukscenter för alla stadens barn!


Boktips: Återbruk som kreativ kraft av Nina Odegard.

Hur kan vi arbeta pedagogiskt med spill- och restmaterial i förskolan, som en del av hållbar utveckling? En brokig pedagogisk resa med fokus på demokrati, hållbar utveckling, spännande möten och kreativt kaos.

Är du nyfiken på att läsa mer om ReMida och andra kreativa återbruks- och återanvändningscenter?

ReMida Södertälje – ett kreativt återvinningscenter som erbjuder barn och pedagoger outnyttjat rest- och spillmaterial från lokala företag.

ReMida Vaggeryd – ett kreativt återanvändningscenter och en pedagogisk verksamhet som drivs av Barn- och utbildningsförvaltningen i Vaggeryds kommun.

Guldgruvan Töreboda – ett återanvändningscenter och ett kREativt resurscenter som binder samman näringsliv, utbildning och skapande på ett kreativt och lustfyllt sätt.