Barbafamiljen på besök

På Sandvångens förskola i Landskrona utgår alla förskolans fyra avdelningar från temat Barbapapa. Detta grundar sig i Utbildningsförvaltningens fokusområden: digitalisering, inkludering, matematik, naturvetenskap och teknik.

På syskonavdelningen Hallon med barn mellan tre till fem år arbetar pedagogerna Christina, Diana och Johanna. Tre dagar i veckan delas barnen på ”Hallon” in i mindre grupper för att jobba med temat Barbapapa. De vill också ta tillvara på samtal, tankar, åsikter och reflektioner vilket de upplever är lättare i mindre grupper.

Barbafigurerna i verksamheten 

  • Barbafigurerna följer barngruppen  i alla aktiviteterna. Vilken karaktär som följer med beror på aktiviteten och vilket fokusområde som aktiviteten utgår ifrån.
  • Barbapapa, som är rosa, och Barbamama, som är svart, tar de med sig på spännande resor och inkluderar genus.
  • Barbabarnen står för olikheter, färger, socialt samspel och intressen och har alla olika områden som de deltar i.
  • Barbabok som är orange, tycker om sagor och språklekar och följer gärna med när de läser en bok.
  • Barbafin, som är lila, lär barnen om empati, känslor och hur man kan vara en bra kompis.
  • Barbaflink, som är blå, följer med och visar barnen olika experiment och tycker om matematiska begrepp, exempelvis färg, antal, form, längd och vikt.
  • Barbalala är grön, hon sjunger och spelar musik.
  • Barbaskön, som är svart och fluffig, är med när de målar och skapar tillsammans.
  • Barbastark är i färgen röd och tycker om att röra på sig,  träna och följer med på rörelseaktiviteter.
  • Barbazoo, som är gul, tycker om naturvetenskap. Han följer med och och planterar eller går på en promenad.

Barbafamiljen på besök i hemmet

Barnen har i arbetet med Barba-familjen även skiftats om att ta hem en resväska. I väskan fanns en Barbafigur och en kamera.  Figuren har valts av barnen själva. Karaktärerna som följt med barnen hem har tagit del av deras vardag, följt med på utflykter och aktiviteter, övernattningar och därigenom fått nya erfarenheter. Barnen har, tillsammans med sina familjer, beskrivit vad de har gjort under tiden som Barbafiguren varit på besök. Dessa berättelser har sedan barnen berättat för sina kompisar på förskolan .

På avdelningen finns ett Barba-träd. Det trädet fylls med bilder utifrån vad barnen gjort tillsammans med Barbafigurerna och sina familjer hemma. Barbafigurerna avspeglar sig på hela avdelningen och man ser de små figurerna runt om på hela avdelningen.

Dokumentation och Lpfö-98

På Sandvångens förskola arbetar samtliga avdelningarna utifrån dokumentation och analysfrågor samt en värdegrundstavla som varje avdelning själva ansvarar för. Utifrån dokumentationsbilder från tema kring Barbafamiljen hittar man de olika värdegrundsorden med text och bild på värdegrundsväggen.

Utifrån avdelningens ”Lpfö 98-tavla” sätter de även upp dokumentationer från temat som utgår från barns inflytande, förskola och hem, samverkan med förskoleklassen, utveckling och lärande samt normer och värden.

Lina Persson, redaktör Landskrona