Spännande sidospår i sagornas värld

Nu har vi i Ödåkra förskolor arbetat med projekt kring sagoboken Promenad i en hel termin och lite till. Boken har ingen given dramaturgi, vilket gör att arbetet med den är allt annat än förutsägbar, speciellt när barnens röster får komma till tals.

Spåren kan verkligen leda vart som helst. Jag slängde ut frågan i området och bad de olika förskolorna att berätta mer:

  • Har förskolan några parallella projekt vid sidan om Promenad?
  • Var ligger barnens intresse och nyfikenhet just nu, och hur fångar vi upp det?

Trots att vi arbetar temainriktat är det viktigt att vara öppensinnad och läsa in det som barnen intresserar sig av. Kanske kan man koppla det till temat, kanske inte. Att göra barnens röster hörda och låta de påverka verksamhetens innehåll, även om det blir ett sidospår till vårt temainriktade arbetssätt, är något vi prioriterar. Här kommer lite inspiration från var barnen befinner sig just nu på de olika förskolorna:

Barnen visar vägen

Drakprojekt

En av avdelningarna på Snöbollsgatans förskola har fått upp ögonen för drakar! Stora Ängen berättar:

Vi på Stora Ängen på Snöbollsgatans har under de senaste veckorna hamnat på ett sidospår… Barnen fick syn på en handdocka som var en drake, och därifrån spann allt vidare. Draken fick vara med på våra samlingar och flyttade in i vårt sagoträd. Barnens nyfikenhet på drakar fortsatte och vi fick hjälp av biblioteket att låna böcker som handlar om drakar. Drak-sagorna tog plats i vår vardag och barnens intresse fortsatte. När barnen önskade att måla i ateljén tog vi tillfället i akt och skapade ”blås-drakar” av toarullar, färg och silkespapper. När man blåser genom rullen sprutar de färgglada drakarna eld! Hur vi går vidare efter detta återstår att se…

Stora Ängen-barnens härliga drakar. Man blir nyfiken på att se vart det leder härnäst..

Barnen börjar berätta

Våra mål kring språkaktionen innefattar att ge barnen en positiv upplevelse av böcker och läsning, att vi pedagoger ska uppmuntra barnens berättarlust. Det kan vi se spår av på avdelningen Hagen på Tuvehagens förskola. Här har barnen vid sidan om sitt rymdprojekt med mycket fokus på fenomenet ljud, visat ett stort intresse för dramatisering och teater.

I den fria leken väljer barnen att skapa en teater i “fantasirummet”, där de kan träda in i en berättarroll helt utifrån sin egen fantasi. Barnen inspireras av sagor, musik och karaktärer från boken Promenad. Leken har lockat flera barn, även de som upplever det som en utmaning att berätta och dramatisera inför publik. Då väljer vissa att agera utifrån handdockor bakom en skärm, medan vissa barn väljer att dramatisera med sig själva som skådespelare, ett begrepp de ofta använder.

Resten av barngruppen och pedagogerna bjuds dagligen in till olika sorters teater och uppträdanden. Nästa steg blir att tillverka material som barnen behöver för att utveckla sin lek: popcornstrutar, biljetter, rekvisita m.m.

Även på den mindre avdelningen Tuvan, på Tuvehagens förskola, har barnen fått ett intresse för att träda in i en annan roll. Där läggs stort fokus på en specifik rollek, ”familjen Get”, som är återkommande. Barnen har på eget initiativ skapat en lek där de blir Mamma Get, Pappa Get, Lille Get. Barnen vill gärna skapa sin egen lek-atmosfär och stänger då in sig i ett mindre rum. Pedagogerna ger barnen utrymme att utforska leken på sitt sätt, där barnen utmanas både i samspel och kommunikation.

Hagen-barnen blir inspirerade av deras rymdprojekt när de leker sin teaterlek. En dag bjöd de in till en ”rymdresa” där barnen åkte runt till olika planeter. Här ser man även kulissen, dit barnen går bak för att ta på sig rekvisita m.m.


I det målmedvetna arbetet med litteratur ser vi hur barnen inspireras av böcker på olika sätt, som de sedan använder och leker ut i olika former av rollekar och skapande.

Sidospår med inspiration från boken

Hajarna flyttar in

Vissa sidospår har uppstått med inspiration från temat Promenad. Djur-Jenny, en karaktär från boken, fick ett naturrum till sina djur på Trollsländan på Gläntans förskola. I samband med detta tyckte barnen att hajar skulle få flytta in. Här väcktes ett sidospår med hajtema. De målade hav på väggen och lånade massvis med faktaböcker om hajar. Barnen gjorde haj-hattar och lärde sig en sång om hajar på engelska. Matematiken får också plats: med hjälp av hajar arbetar Trollsländan med antal, storlek och mönster. Dessutom har barnen berättat och skrivit en saga om hajen, och nu skapas det en sång-film om hajar i Green Screen. Barnen ges möjlighet att möta “hajen” genom massor av olika uttrycksformer.

På avdelning Loppan på Gläntans förskola har samma karaktär legat till grund för deras sidospår. Nyfikenheten hos barnen började i ett intresse för vad de olika djuren äter, hur de bor, vad deras ungar heter o.s.v. Intresset för djurens matvanor kan pedagogerna se ligga till grund för rollekar med bl.a. matlagning och kök. Spännande vad intresset hos barnen kan utvecklas till, och hur de leker ut sin nyfikenhet i den fria leken!

Trollsländans inspirerande havsmiljö!
Barnen knackar på hos Spindelmannen

På avdelning Fjärilen, också på Gläntans förskola, har pedagogerna gett barnen inflytande i verksamheten, helt utifrån deras intresse. De har tagit till vara på fenomenet från boken med att ”knacka på” olika hus, fast här fick barnen välja fritt vilka karaktärer de ville knacka på hos. En av dessa var Spindelmannen, vilket har lett till ett lustfyllt sidospår kring ett projekt om spindlar. De har lånat spindelböcker och sökt fakta om spindlar på internet, skapat en spindelsaga och håller på att göra en film av sagan i Green Screen. Barnen har även kommit på en spindellek som de kallar för ”Spindeln och flugan”, där spindlarna ska försöka fånga flugor. Ett sidospår som verkligen öppnar upp för många olika lärandeprocesser!

Dokumentation från Fjärilens projekt med spindlar


Litteratur som inspirerar

I området läser och inspireras vi just nu av ‘Barnbokens magi’ av Marie Eriksson. Hon berättar om sina erfarenheter kring att arbeta med en “lyssnande pedagogik”, något hon sammanfattar på ett väldigt bra sätt:

“Att inte vänta på det storslagna, utan att fånga upp det lilla och göra det märkvärdigt tillsammans med barnen. Att inte vara rädda för att styra om och leda in på ett nytt spår när vi ser en tydlig riktning bland barnen. Att inte heller vara rädda för att stanna kvar en stund i det vi dykt ner i och arbeta med fördjupning. När barnens intresse svalnar, betyder inte det nödvändigtvis att de är färdiga med ett spår – men det kanske behövs input och variation i form av lite nya infallsvinklar” (Barnbokens magi, s. 72).

Det blir tydligt att det är avgörande vilket pedagogiskt förhållningssätt man har i arbetet med en gemensam bok i hela området. Tema-arbetet är tänkt att väcka intresse och inspirera barnen, inte för att sätta käppar i hjulen för vidare processer på barnens initiativ som tar ett annat spår än det som är tänkt från början. Pedagogerna i området arbetar ständigt för att fånga upp barnens intresse, deras sidospår, både i och utanför temat. Jag tycker att vi är på god väg!

Alexandra Ivö
Förskollärare Tuvehagens förskola, Helsingborgs stad
Språkgruppen – Ödåkra förskolor

Följ gärna Ödåkra förskolor på Instagram: odakra_forskolor

Läs fler inlägg i den här bloggen: Ett rikt språk på ett lustfyllt sätt