Digitala nationella prov i årskurs 6 – många fördelar

I februari 2022 genomförde årskurs sex på Nanny Palmkvistskolan för första gången nationella prov i Svenska och Svenska som andraspråk digitalt i provtjänsten Trelson Assessment. Pedagogerna Fatbardha Trstena och Max Nilsson svarar på frågor om sina lärdomar efter första tillfället. De är eniga om att fördelarna med den nya formen är många.

Vad upplevde ni som utmaningar för era elever som för första gången skulle skriva ett nationellt prov digitalt?

Det krävdes en förberedelse då eleverna behöver vara bekväma med både den digitala enheten och med provtjänsten. Rutiner för att logga in. Eleverna behövde bekanta sig ordentligt med layout och funktioner i skrivytan.

Hur förberedde ni era elever för provtillfället?

Vid tre tillfällen förberedde sig eleverna för prov i Trelson. Första gången handlade det om hur man loggar in och hur vyn ser ut. Andra gången fick de ett skrivprojekt och upptäckte då att stavningsprogrammet inte finns och hur det är att inte komma ut på nätet. Den tredje gången fick eleverna studera funktioner i skrivyta inför det kommande provet. Layouten och funktionerna ser annorlunda ut i jämförelse med Google Docs eller Word.

Hur förberedde sig personalen?

Skolans Trelson-ansvariga gick utbildning via Pedagogiskt center vid ett tillfälle. Två av pedagogerna som skulle genomföra provet med eleverna förberedde sig genom utbildning vid ett tillfälle via PC.

Det nationella provet lades in gemensamt av ovanstående personer, då Trelson-ansvarig inte var kopplad till klassen. Personalen planerade och gick tillsammans igenom tider, anpassningar och själva provgenomförandet. Vi utvärderade också det första digitala provet vi gjorde och diskuterade förbättringsområde.

Stötte ni på några problem i förberedelser eller genomförande? Hur löste ni dem i så fall?

Vi upptäckte att åk 6 elevers chromebooks inte hade rätt licens för kioskappen. Därför fick vi göra ett byte med åk 5 som hade datorer med rätt licens. Eleverna genomförde därmed inte provet på sina egna datorer, vilket vi ser nästa gång som önskvärt.

Ett annat problem som vi stötte på under provtillfälle 1 av det nationella provet, var att vissa elever tappade anslutning, då en av våra routers inte fungerade. Något som är värt att ha koll på och åtgärda innan provet startar, då det är enkelt att starta om.

Vilka förtjänster ser ni med att genomföra ett skrivprov digitalt?

Ett smidigt sätt att genomföra ett prov, vi undviker papper och kan rätta när som helst med hjälp av digitala verktyg. Det är också enklare att läsa elevernas texter jämfört med handskrivna prov.

Ett effektivt sätt att göra eleverna fullständigt anonyma och på så sätt blir det enklare att göra en rättvis bedömning.

Eleverna som är digitaliserade får en möjlighet att skriva mer, då de skriver snabbare med datorer.
Alla prov som lämnades in delades i driven, vilket underlättar utskrift och sambedömning, då man kan skriva ut eller dela ett dokument.

Vad gick riktigt bra? Vad är ni stolta över?

Den andra dagen vi genomförde det digitala provet blev resultatet fantastiskt bra. Eleverna var väl förberedda och bekväma, vilket också gällde personalen. Då hade vi gjort vissa justeringar av provet, exempelvis ändrat tidsbegränsningen och loggat in några minuter tidigare för att underlätta inlogg. Stressen minskade hos deltagande elever och pedagoger. Eleverna var mindre nervösa inför prov nummer två, då de fått testa och fullfölja ett autentiskt provtillfälle där utformningen var identiskt med föregående prov och kodsystemet.

Vilka tips och råd har ni till skolor där man under vårterminen ska genomföra digitala nationella prov i andra årskurser?

Första tipset är att verkligen testa genomförandet av provet i god tid.
Gå igenom Trelson och skrivytan tillsammans med administratör och utbildad personal.

Andra tipset är att testa Trelson och inlogg tillsammans med eleverna för att skapa en rutin och en bekvämlighet med appen.

Tips nummer tre är att när det väl är dags för examinerande tillfälle är det fördelaktigt att utöka tidsbegränsningen (som finns på NP) för att verkligen se att alla elever kommer in på Trelson innan provet börjat. Om provtillfället börjar 12:00 kan eleverna enbart logga in efter 12:00. Därför behövs ett par minuter extra innan uppstart för att säkerställa att eleverna kommer in och att minska stressen hos personal och eleverna. Skolans Trelson ansvarige ska vara tillgänglig under provtillfället om något skulle strula samt för att trygga personalen som genomför provet.

Vi använde funktionen med koder för start, paus och inlämning av prov. Detta underlättade på så sätt att pedagogerna fick en överblick av provet, vilka elever som kommit in, vilka som behöver återuppta eller hade tappat anslutning, samt vilka elever som lämnat in. Vid inlämningen behövdes nämligen en kod och ingen kunde då lämna in av misstag.

Sista tipset är att den som är Trelson-administratör på skolan bör vara kopplad till alla klasser för att på ett enklare sätt lägga in eleverna som ska genomföra provet med hjälp av exempelvis Google Classroom-grupper.

Karin Mattisson

– Pirrigt och lite nervöst för alla att gå ut på okänd mark, men vår personal och våra elever fixade det galant! Förberedelse är A och O, säger Karin Mattisson, biträdande rektor och skolans kontaktperson för digitala nationella prov.

Länkar

Kontaktuppgifter

Karin Mattisson, biträdande rektor på Nanny Palmkvistskolan.
042 – 10 42 58