Eleverna lär sig att rädda liv

Camilla Munzert brinner för att rädda liv och för att stötta andra i att kunna rädda liv. Tillsammans med idrottslärarna på Rydebäcksskolan genomför hon utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) varje år på alla hjärtans dag.

Camilla till vänster och idrottslärarna Per, Christian och Annika.

Vad är det ni gör med eleverna denna dag?

– Varje år utbildar vi alla elever, från förskoleklass upp till årskurs 9, i första hjälpen och HLR. Varje årskurs finns det olika steg som eleverna lära sig. Vi följer läroplanen i att hantera nödsituationer enligt HLR-rådets riktlinjer.

– I läroplanen Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa står också att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agera i  nödsituationer”.

Hur går arbetet med eleverna till?

– I årskurs F-6 genomför lärarna själva utbildningen med hjälp av ett kompendium för HLR som är anpassat för skola.

– I förskoleklass arbetar de till exempel med livsfarliga lägen och årskurs 1 med medvetandekontroll, ropa på hjälp och skapa öppen luftväg. Eleverna som går i årskurs 8 och 9 utbildar jag som är HLR-instruktör tillsammans med idrottslärarna och då jobbar vi med HLR och luftvägsstopp.

Vad är det som gör att du brinner för just detta?

– HLR är livsviktigt och livsavgörande! Om ingen påbörja HLR om olyckan är framme är det kört. Jag utbildar också olika föreningar och personal på förskolor och skolor.

– Jag tycker att vi som jobbar med människor måste kunna ingripa utan att tveka om olyckan väl är framme. Därför är det också viktigt att vi  färska upp minnet och vår säkerhet varje år. Ju snabbare vi reagerar, ju större chans för personen att överleva.

  • Chansen att överleva hjärtstoppet minskar med 10 procent för varje minut som går.
  • Det finns risk för bestående hjärnskador redan efter  tre till fyra minuter.
  • I Sverige drabbas årligen ca 10 000 människor av hjärtstopp utanför sjukhus och bara 500 personer som överlever.
  • Om vi i allmänheten kan påbörja HLR och ingripa tills ambulansen kommer, kommer fler att överleva.

– Varje år på alla hjälrtans dag uppmärksammar vi eleverna och arbetar med hjärt- och lungräddning. Om det blir en vana för våra elever att träna blir eleverna säkrare och lär sig hantera situationen bättre om en olycka är framme.

Vad tycker eleverna själva om detta?

– Våra elever är vana. Förra året räddade en elev i årskurs 8 en klasskompis som satte en bit frukt i halsen. Han gick fram av bara farten som han sa, och gjorde buktryck. Med detta är jag och vi övertygande om att vem som helst kan rädda liv. Vi alla kan göra något.

Tips för HLR i skolan

För att utbilda i HLR måsta du vara utbildad instruktör. Men på HLR-rådets webbplats hittar du en del material som du som lärare kan använda dig av i klassrummet.