Enkla fältstudier i fint väder

Vi NT-utvecklare handleder pedagoger enskilt och/eller i samspel med sina elever. Vi är ofta med vid något av pedagogens pass i klassrummet för att kunna handleda dem vidare. Denna dag var klassrummet utbytt mot Malenskogen i Båstad nära stranden.

Eleverna fick rita av det de hittade i naturen.

För tre veckor sedan satt vi i planeringsmöte för att sätta ihop en pedagogisk planering.

Förmågan: systematiska undersökningar.

Centralt innehåll: djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas, samt namn på några vanligt förekommande arter. Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg

Intressanta insekter

Vem kunde då ana att vi skulle få ett fantastiskt väder och en fin upplevelse tillsammans med pedagoger och elever i årskurs 3 på Strandängsskolan i Båstad.

Vad är det för kryp den här eleven har hittat i gräset? Kanske en nyckelpiga?

Eleverna delades in i grupper om tre och varje grupp fick ett 6 meter långt snöre med sig för att avgränsa den lilla rutan man ville undersöka. Till sin hjälp fick de också en mall med stödfrågor och utrymme för att rita av och skriva om vad man hittat.

Här kan du läsa protokollet.

Varje grupp hade också en iPad för att ta bilder och filma små klipp med sina fynd. Träd, blommor och småkryp skulle inventeras och aktiviteten gick inte att ta miste på.

Eleverna delades in i grupper där de tillsammans fick leta efter, och identifiera olika djur och växter.

Fynden ska redovisas

Paus med pastasallad från matsalen och lite lek på stranden var uppskattat, men ändå var alla grupper måna om att ha ett bra material med sig tillbaka till  klassrummet. Där kommer de sedan att gå igenom sina bilder och anteckningar för att ta reda på vad som fanns i skogen och redovisa för varandra för att lära sig om växter och kryp i skolans närhet.


Maria Lejon och Karin Höjman

NT-utvecklare i Båstads kommun

Läs fler inlägg i denna blogg: NTutvecklarna i Båstad