Glad sommar önskar LärarinnanGöransson

Camilla Göransson fortsatte att arbeta vidare med Moodle School i svenska tillsammans med sina elever på Gantofta skola. Den här gången handlade arbetsområdet om i filmens värld och om ett par som reste med den osänkbara båten Titanic i anslutning till begreppet källkritik.

Jag ska berätta hur jag har fortsatt arbetat med Moodle School tillsammans med eleverna på Gantofta skola, Helsingborg, och hur resultatet blev för årskurs 7 och 8.

Greta Garbo och i filmens värld

I tidigare blogginlägg beskrev jag hur Moodle fungerar. Den här gången arbetade vi med Wikipedia  i arbetsområdet “Greta Garbo och i filmens värld” som en liten upptakt till källkritikområdet.

Vi arbetade med övergången från stumfilm till ljudfilm och eleverna fick se filmen “Singing in the Rain” samt min egen film om Greta Garbo. Jag vävde ihop den fakta de hade fått via Wikipedia, Portalboken och från filmerna “Singing in the Rain” och “Greta Garbo – om filmen & det glada 1920-talet”.

Eleverna fick fyra försök på sig för att klara provet inom arbetsområdet. Som en extra anpassning för elever som behöver träna på studieteknik brukar jag gulmarkera det som är viktigast så att de enkelt kan sålla information. En del elever ser bara en enda stor textmassa och får panik som leder till en del blockeringar. Det vill jag som lärare undvika utan försöker underlätta i den mån det går för dem. Detta har utvecklat deras läsning avsevärt.

Individuella prov – fortsättning

Den här gången hade jag inte 60 frågor i databasen utan 85 frågor med fyra svarsalternativ som slumpades ut. Detta för att öka svårighetsgraden och att man som elev inte bara pluggar in frågor och svar.

Den här gången hade de inte bara ökat förståelsen för metoden jag använder utan även deras resultat trots ett mycket svårare prov. Medelvärdet låg på 19 poäng av 20 vilket var ett bra resultat för årskurs åtta. I årskurs sju var medelvärde något lägre då det låg på 17 poäng av 20. Årskurs nio som inte använde Moodle School under förra arbetsområdet fick lägst resultat. Deras medelvärde låg på 16 poäng av 20. Ju mer vana eleverna blir desto bättre blir resultaten. Man måste förstå upplägget och ta sig tid att sätta sig in i det.

Eleverna har sagt i årskurs åtta att de inte såg Moodle som vanliga lektioner eftersom det var mer som en check på vad de kan. Det blev en slags tävling om vem som lärde sig mest och därmed fick alla rätt. Lite kul att det blev en sporre till att förbättra sig.

Källkritik

Vårt sista arbetsområde handlade om källkritik. Här använde vi oss av Portalboken som bas och hela internet. Eleverna fick till uppgift att leta efter information om Edvard och Gerda Lindell som reste med den osänkbara Titanic. De bodde först i Gantofta och sedan i Miatorp. Det här arbetsområdet är så lokalt som det kan bli.

Här var tanken att resultatet skulle bli ett examensarbete. De fick titta på mitt eget examensarbete från lärarutbildningen så att de fick se hur strukturen och språket ska se ut. Jag gjorde medvetet en del avskalningar och avgränsningar då ett regelrätt examensarbete är för svårt och tidsödande att göra på så kort tid. De hade bara några veckor på sig.

Eleverna fick lite hjälp på traven genom ett dokument som jag hade sammanställt. Där fanns en del länkar och material de skulle kunna utgå ifrån för att hitta den information de behövde. Sedan skulle de jämföra med den fakta som jag presenterade i min film om Titanic och om paret Lindell. De skulle ta ställning till vad som var sant och falskt samt göra en bedömning av vad som skulle kunna vara rimligt när man inte kan styrka en del fakta.

Examensarbetet skulle de lämna in på Moodle School alternativt dela med mig på Google-drive som de är vana vid. Eleverna hade aldrig fått möjligheten att skriva ett slags examensarbete så det var svårt för vissa. En del tyckte att uppgiften var alldeles för fyrkantig med för många regler medan andra tyckte att det var kanon med en tydlig struktur. Vi är alla olika. Det var nyttigt för dem att få den här erfarenheten också.

Till nästa läsår ska årskurs nio få göra ett riktigt examensarbete som man gör på gymnasiet men då får de själva välja sitt arbetsområde. Förmodligen till vårterminen.

Sagotema med Green Screen

I nästa arbetsområde, “Sagotema”, kommer vi att arbeta på liknande sätt. Oftast förknippar man inte högstadiet med sagotema utan det är kanske mer vanligt förekommande i de yngre stadierna. Min tanke är att man använder sin fantasi tillsammans med digital teknik för att skapa roliga filmer. Man kan blanda in flera kända sagor till en och göra många tokiga manus utifrån det. Det är bara fantasin som sätter gränserna.

Till deras hjälp har de skolans iPads (endast fyra på högstadiet tyvärr) och deras egna chromebooks. De som vill får självklart använda sina egna mobiler eller kameror men i första hand kommer vi att använda oss av det som skolan har att erbjuda dem. Vi har green screen-duk och softbox-lampor. Eleverna ska lära sig att skriva ihop riktiga filmmanus och sedan blir det kamratrespons på dessa. De ska också välja en målgrupp för sagorna och anpassa språk och handling utifrån det. Givetvis inom rumsrena ramar.

LärarinnanGöransson önskar er en glad sommar

Ha nu ett riktigt trevligt sommarlov. Vi ses till hösten och då berättar jag om hur jag har arbetat med sagotemat på högstadiet.


Camilla Göransson

Legitimerad lärare i svenska och engelska år 7-9

Gantofta skola, Helsingborgs stad

Twitter: @camigoransson

Läs fler inlägg i denna blogg: LärarinnanGöransson