Jonas inspirerar andra att arbeta kreativt med digitala verktyg

Jonas Svensson har arbetat inom Helsingborgs stads skolor i 20 år varav de senaste fem åren med IKT-frågor. Hans breda kompetens av digitala verktyg gjorde att han blev inbjuden som talare under SETTdagarna som nyligen gick av stapeln på Kistamässan i Stockholm. Nu hoppas han att fler pedagoger börjar jobba med digitala verktyg på ett mer kreativt sätt.

Jonas Svensson jobbar till vardags som IKT-pedagog inom Högastens och Råås skolområde i Helsingborg. Under SETTdagarna i mitten av april var han inbjuden som en av konferensens talare.

– Anledningen till att jag ombads tala på SETT är för att jag är APLS (Apple Professional Learning Specialist) och ADE (Apple Distinguished Educator). På grund av detta blev jag kontaktad av SETT som ville att jag skulle visa exempel på hur man kan använda sig av iPads i sin undervisning.

Digitala verktyg mer än bara skrivmaskiner

Föreläsningen som Jonas höll gick under namnet Digitala verktyg – mer än skrivmaskiner. Den kretsade kring varje elevs rätt till att utvecklas så långt som möjligt. Oavsett var eleverna bor eller vilken bakgrund de har så ska alla få möjlighet att lära sig använda digitala verktyg till mer än bara skrivmaskiner.

– Jag kopplade min föreläsning till SKLs Skoldigiplan, Skolverkets allmänna råd kring betyg och bedömning samt en kanadensisk rapport kring bildens roll för minnet.

Fler borde använda infopics i sin undervisning

Föreläsningen belyste vikten av att ge eleverna möjlighet att bearbeta, förklara och utveckla sitt tänkande, minne och kunskapsinhämtande med hjälp av en kombination av bilder och text, en form av infografik eller infopics som Jonas själv kallar det för. En sådan typ av bilder fungerar som en form av tankekarta som hjälper eleverna att bättre minnas det de lär sig.

 – Jag anser att eleverna inte bearbetar en text fullt ut ifall de bara svarar på frågor i form av text, utan jag önskar att fler skulle använda infopics som ett verktyg i sin undervisning. Via min föreläsning ville jag inspirera andra genom att visa olika exempel på hur jag själv har arbetat med infopics tillsammans med mina elever.

Höjer verkningsgraden på investerade pengar

Det finns många anledningar till att skolan satsar på informations- och kommunikationsteknik (IKT).

 – När jag talar med politiker så brukar jag beskriva mitt jobb som om att jag höjer verkningsgraden på varje investerad krona. Om man bara använder de digitala verktygen till skrivmaskiner blir det dyra skrivmaskiner.

I Jonas roll som IKT-pedagog ska han ligga steget före och visa exempel på hur digitala verktyg kan användas på olika sätt i skolan.

– Idag har vi inget val, det är en demokratisk rättighet att lära sig använda digitala verktyg i skolan. Men om vi bara använder verktygen som skrivmaskiner kommer utvecklingen att bromsas upp. Sverige och hela världen behöver fler kreativa och skapande personer som kan tänka ut nya saker och tjänster. I min roll som APLS och ADE visar jag exempel på vilka möjligheter en iPad erbjuder så att alla kan skapa. Om alla pedagoger skulle utforska de digitala verktygens möjligheter skulle det hända massor i skolan.

Så kan du jobba med digitala verktyg

Det bästa sättet att komma igång och jobba mer aktivt med digitala verktyg är att själv testa och se vad som är möjligt att göra. Det finns olika typer av kompetensutveckling som pedagoger kan ta del av. Det finns flera kostnadsfria tjänster som visar exempel på hur digitala verktyg kan användas av pedagoger på ett mer skapande och kreativt sätt, exempelvis AppleTeacher och Google Education. 


Martin Fohrman, kommunikatör, skol- och fritidsförvaltningen Helsingborg.