Tycho Braheskolan inspirerar till hållbarhetsarbete i Indien

Hittills har utbytet mellan Tycho Braheskolan och vårdutbildningen i nordvästra Indien resulterat i bland annat utbytesresor och ett indiskt gogreen hållbarhetsarbete. Dessutom har både lärare och elever tack vare samarbetet fått möjligheter till ovärderliga kontakter, fördjupningssamarbeten och upplevelser av nya kulturer. Vård- och omsorgsprogrammet på Tycho Braheskolan i Helsingborg har sedan fyra år ett samarbete […]

Språkarbete yta och area

Idag har vi arbeta med modelltexten om yta och area. Texten finns här: Yta och area.  Eleverna fick frågor med sig in i texten. Susanne berättade om texten och vi fick leta efter svaren. Vi markerade svaret med överstrykningspenna i texten. Vad är en yta? Vilka olika former på en yta hittar vi i texten? Vilka […]

Material och stöd för sopsortering och skräpplockning

Rikard Almgren på NSR tillsammans med Mónika Rüll Lundin på Skol- och Fritidsförvaltningen erbjuder för skolor och verksamheter i Helsingborg en chans till stöd i ert miljötänk. Antingen på skolan som helhet eller i klassen om det finns tankar kring ett projekt. Följande stödjer Rikard och Mónika med: En inventering av verksamhetens avfallshantering/förbättringsförslag (inomhus) Översyn och […]

Rönnowskas skolbibliotek är i världsklass

En skola i världsklass kan inte ha ett skolbibliotek i gärdsgårdsserien anser fackförbundet DIK och har utsett Rönnowska skolan i Helsingborgs bibliotek till ett Skolbibliotek i världsklass 2015.

Plantioteket – ett digitalt bibliotek med elevernas egna böcker

På Raus Planterings skola i Helsingborg skriver eleverna berättelser och texter precis som på andra skolor. Skillnaden är att här får eleverna också publicera sina egna böcker i skolans digitala bibliotek – Plantioteket.

Film om Plantioteket – det digitala biblioteket med elevernas egna böcker

I filmen visar Eva Levin som är IKT-pedagog och idrottslärare på Raus Planterings skola i Helsingborg hur Plantioteket fungerar. Du kan också se hur det kan gå till när eleverna skapar en bok till det digitala biblioteket. I denna artikel kan du läsa mer om Plantioteket!

Konferens för att stärka skolledarens förmågor att leda skolutveckling

På temat Hur kan vi förbättra elevernas lärande? Hur kan vi öka likvärdigheten mellan skolor genom att stärka skolledarens förmågor att leda skolutveckling? arrangerar Helsingborg konferensen Rektorer i aktion. – Genom konferensen vill vi sprida framgångsrika metoder för ledarskap och skolutveckling till alla med en ledarfunktion i förskolor och skolor i hela Sverige, säger Lisbeth Gyllander strategisk utvecklare […]

Aktivera eleverna som resurser för varandra med kamratbedömning

I samarbete med andra kan vi komma längre i vår kunskapsutveckling jämfört med om vi arbetar på egen hand. Eftersom det dessutom finns fler elever än lärare i ett klassrum, kan klasskamraterna genom kamratbedömning fungera som resurser för att stödja varandras lärande.

Yta och area

Vi lär oss använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Centralt innehåll: Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter. Kunskapskrav: Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och […]

Matte-flippar för mellanstadiet

Som ett stöd för eleverna gör Robin Svensson flippar i matematik. Använd dem gärna i undervisningen, som stöd hemma för ert barn, eller som inspiration till egna flippar!