Vad är eTwinning – och hur gör man?

På Högastensskolan blir det som eleverna gör viktigt, på riktigt, med eTwinning. De får samarbeta med elever från olika länder och undervisningen förankras genom det i verkligheten. Eleverna tycker själva att det är viktigt att det de skriver går att förstå och att språket är bra eftersom mottagaren av det de gör är faktiska personer. E-Twinning motiverar och engagerar dem på ett roligt sätt.

För Högastensskolan började det med att Cecilia Bonde och Marina Ljungdahl Karlsson åkte till ett kontaktseminarie i Oslo där Sverige, Norge, Belgien och Holland blivit inbjudna att delta. De hade med sig några idéer och startade där ett projekt tillsammans med elever från Norge och Belgien. Det projektet har varit igång på olika sätt från det att deras elever gick i årskurs 7 fram till idag när de går i årskurs 9.

Temat för projektet är kommunikation och projektet började med att eleverna fick göra en presentation av sig själva och därefter fick de blogga och skriva till varandra. Sedan dess har de bland annat tittat på ländernas olika kulturer, vad man gör en vanlig dag och hur skolan och landet ser ut. I våras fortsatte det hela med att varje land skrev tre stycken berättelser, varav en inte var sann. De andra fick läsa alla berättelser och sedan gissa vilken som var falsk.

Cecilia är den enda musikläraren i projektet och utifrån det bestämdes att eleverna från Norge och Belgien skrev och skickade texter som eleverna på Högastensskolan sedan fick tonsätta. När låtarna var färdiga lades de upp så att alla kunde ta del av dem.

eTwinning årskurs 7-9
Marina Ljungdahl Karlsson och Cecilia Bonde, eTwinningambassadör i nordvästra Skåne.

Engagerar och motiverar eleverna

Marina tycker att elevmotivationen är något av det bästa och roligaste med att eTwinna och hon berättar om hur entusiastiska och motiverade eleverna är. De undrar ihärdigt hur det går för eleverna i Norge och de är intresserade för det aktuella ämnet på ett härligt sätt.
– När de skriver till de andra länderna har de fått göra det två och två för att de inte ska behöva känna sig så osäkra på språket. De är väldigt motiverade att göra sitt allra bästa och de tycker det är roligt. Roligt för dem och roligt för oss! säger Marina.

eTwinning.net kan du bland annat läsa om olika fördelar för eleverna. I ett filmklipp på sidan berättar exempelvis eTwinningambassadörer från Storbritannien om hur en ledande roll i ett eTwinningprojekt kan engagera och motivera elever och få dem att ta ansvar. Man har även sett att elever som i vanliga fall inte väljer att ta en ledande roll stärks av ledaransvaret i eTwinningprojekt och tar senare med sig det ut i klassrummet.

Tips till dig som vill komma igång med eTwinning

  • eTwinning passar alla – från förskola till gymnasiet. Det är jättemånga som är medlemmar och när man söker kan man se när de senast var inloggade så även om det är många som är inaktiva så har du fortfarande lite koll på vilka som är aktiva.
  • Projekten kan vara olika stora, det kan vara enstaka uppgifter eller längre projekt. Till exempel Vem vill läsa våra texter och ge feedback på dem? Man kan arbeta med exempelvis andra världskriget tillsammans eller kanske göra TED talks till varandra. Det handlar till stor del om att hitta någon att ha utbyte med.
  • Vårt projekt fungerar som ett komplement integrerat i undervisningen, men vill man sen ha stora projekt med många samarbetspartner så kan man göra det också. Det går att göra precis på det sätt man själv känner sig bekväm med.
  • De flesta tänker kanske att eTwinning är för språk, men när vi började så utgick vi från musik och svenska. Vill man att undervisningen ska vara förankrad i en verklighet, en verklig mottagare, då spelar det egentligen ingen roll vad du har för ämne.
  • Utbytet kan även ske över olika årskurser, ett exempel är en årskurs 1 som hade utbyte med en gymnasieklass där de gjorde idrottslektioner till varandra.
  • Kom igång med något litet och enkelt för att lära känna portalen, om man har fått igång ett projekt så är det lätt att fortsätta. På portalen finns färdiga projektbeskrivningar, eller kit, som man kan använda om man själv har idétorka.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Cecilia Bonde är eTwinningambassadör i nordvästra Skåne – du kan ta kontakt med Cecilia om du har frågor om portalen, hur du skapar din profil, hittar andra eTwinnare, startar ditt första eller kanske nästa projekt!


Om eTwinning

E-Twinning är en samarbetsyta för skolor i Europa som gör det enkelt för skolor att arbeta tillsammans på lång eller kort sikt inom vilka ämnen som helst. Sen 2014 är initiativet fullt integrerat i Erasmus+