Lärarinnan Göranssons tankar runt ledarskap

En ledare eller lärares främsta uppgift är att vara äkta – alltså sig själv, stödjande, hjälpande, innovativ, kreativ och sätta gränser där det behövs såväl ge frihet när det är befogat. Det är ingen lätt uppgift att vara ledare. För att vara en god ledare ska du inte bara kunna leda en klass genom att med enbart ord få dem göra det du vill och vara tysta – det handlar även om att uppnå en ömsesidig respekt gentemot varandra. Det man helt enkelt kallar för att skapa relationer. Den här processen kan ta olika lång tid beroende på vilka förutsättningar du har att arbeta med.

Ett tydligt ledarskap är något som växer fram och formas med de elever du har. Det som fungerar för en grupp kanske aldrig fungerar i en annan. En grupp kan vara oerhört lättarbetad medan andra nästintill omöjliga. Det finns standardstrategier som man kan ta till. Några av strategierna är att börja lektionen med att ta närvaron, skriva en agenda på tavlan eller SmartBoarden åt eleverna, ge dem uppgifter via någon digital plattform samt hålla koll på dem samt avsluta lektionen genom att i god tid tala om att eleverna ska avsluta sitt arbete och informera om eventuella läxor, prov eller inlämningsuppgifter.  När det gäller diciplinära frågor brukar jag ibland ta det i helgrupp men oftast går jag fram till den elev som stör ordningen och pratar kort med denne. Oftast fungerar detta men i det fall då eleven vägrar lyssna brukar jag prata med mentorn och kontakta föräldrarna. Som lärare är det viktigt att vara avslappnad, lugn och ha tålamod. Eleverna känner av det och i de flesta klasser formas eleverna efter hur jag är. Det är också viktigt att uppdatera eleverna på de rådande ordningsreglerna med jämna mellanrum så att de inte faller i glömska.

En ledare ska kunna balansera mellan olika roller och helst samtidigt. Du ska vara beredd att hjälpa till om någon kört fast eller behöver ett expertkunnande för att nå sitt mål. Ibland möter man elever som inte ber om hjälp eller vill ha hjälp trots att du som lärare/ledare vet att denne inte kommer att klara uppgiften annars. Det bästa är i det läget att lämna eleven med uppgiften och ge dem utrymme att våga fråga. Tids nog brukar de fråga men om någon elev inte väljer att fråga ändå; då kan du “tränga” dig på lite grann genom att vinkla om instruktionen i uppgiften. Eleven känner oftast att denne förstår och behöver därmed inte aktivt be om hjälp. En elev förväntas vara självgående men många elever med diagnoser har inte alltid förmågan att vara självgående. Dessa elever har kanske inte ens en egen assistent som bryter ner innehållet i uppgiften på elevens nivå. Som lärare måste man försöka undvika beteendet att du vet bäst i klassrummet. Om någonting inte fungerar är det viktigt att ta upp det i arbetslaget. Alla vill bli bekräftade som kompetenta och få affirmationer från eleverna men det är inte alltid att det är så. Om du möter en klass som jag nämnde i föregående stycke om klasser som inte är lättarbetade är det viktigt att du har stöd av arbetslaget och rektor. Om du inte har det stödet kan det vara svårt att lösa det själv. Jag valde att läsa böcker och prata med andra kollegor runt om i Sverige för att få råd och tips. Mycket har jag lärt mig under mina snart tio år som lärare men precis som alla andra har jag inte mött alla situationer ännu. Att möta “besvärliga” klasser är svårt om man inte är rustad för det och samtidigt inte har varken skolledning, kollegor eller föräldrar med sig. Det är just av en sådan anledning många lärare sjukskriver sig eller i värsta fall lämnar yrket. Jag älskar mitt jobb för mycket för att göra en sådan sak – istället ber jag om hjälp där jag kan få det. Fackförbundet kan vara ett viktigt stöd i ditt arbete gällande arbetsmiljö – om inte läraren mår bra eller trivs med sitt uppdrag kan denne heller inte vara en bra lärare. Det är viktigt att tänka på helheten för inte bara elevernas bästa utan även lärarnas.

Lärarens främsta uppdrag är att lära ut, förmedla, undervisa, uppfosta, coacha och ordet ledarskap nämns väldigt sällan. Jag tycker att lärare och ledare är två skilda begrepp men de går hand i hand. När jag gick på lärarutbildningen pratades  det nästan aldrig om ledarskap. Det som lärarna där lades störst fokus på var didaktik, metodik och pedagogik men ingenting om ledarskap. Så har lärarutbildningen sett ut i åratal. Nu är lärarutbildningen i förändring (igen). Ledarskap har fått bli en slags fortbildning på fältet – i själva klassrummet – efter utbildning. Jag har kontakt med flera av mina gamla lärarutbildare och de menar att den bästa utbildningen efter utbildningen sker när du ska formas som lärare. Då är ju frågan hur man kan formas till lärare. Utifrån mina erfarenheter måste man utsättas för motstånd för att utvecklas och bli en tydligare ledare. Alla människor kan ha ledaregenskaper men alla ges inte verktygen att förbättra sitt ledarskap. Varför får vissa lärare vertygen men inte andra – det är en fråga som är viktig att väcka. 

Att skapa hållbara relationer (som ibland tar månader eller år att uppnå) bygger inte enbart på tillit utan även på att göra sig av med fördomar och inte döma någon. Det är lättare sagt än gjort men detta är vad du som lärare/ledare måste tänka på dagligen för att i så stor mån som möjligt arbeta efter det. Sedan anser jag att det är viktigt att utrusta våra elever – att fylla deras hjärnor med allmänbildning och kunskaper som de behöver i livet. Det är här som vi lärare faktiskt gör skillnad och vi måste ha tilltro till att i slutändan kommer det att gå bra för våra elever. Eleverna ger oss faktiskt saker tillbaka; deras tillit, kämparglöd och kunskaper till oss lärare. Vi lär oss också av eleverna men på ett annat sätt. Det kan vara en elev som ”totalvägrar” att läsa en text men hellre ser en långfilm och kan redogöra den röda tråden i berättelsen. Det är för mig ganska coolt. Man måste våga tänka utanför boxen och det är precis det som jag själv gör hela tiden.

När du möter en klass förväntas du som lärare/ledare vara på topp under varenda lektion men den ambitionen kan man snabbt lägga ner. Rent praktiskt kan det hända mycket under en dag. Tajta scheman, bråk på rasten, reda ut mobbningssituationer så att lunchen uteblir, ringa föräldrar under dagen, några elever sätter sig emot under en lektion är typiska inslag som alla lärare förmodligen kommer att nicka till som är bidragande faktorer till att lärare/ledare inte alltid är på topp varenda lektion. Därmed inte sagt att man ska komma in otrevlig och sur. Det ingår i vår profession och uppdrag att göra vårt bästa för att framförallt vara professionella – men vi är ju bara människor. Som lärare ska du kunna få dina elever att skratta och känna sig bättre, bli motiverade att göra sina uppgifter för att lättare kunna nå det betyg de strävar efter samt träna sig på konsten att kunna lyssna och reflektera men ibland har även lärare dåliga dagar.

Något som också är viktigt är att man inte ska vara rädd att lära sig av andra lärares visdom, erfarenheter och historier för att utvecklas till en bra lärare/ledare. Att vara lärare/ledare är för mig ett av de viktigaste jobb som finns och lärare ska man vara rädd om. Det kan inte nog betonas att lärare måste få förtroendet för sin professionalitet. Lärarlegitimation är ett sätt att kvalitetssäkra läraren och dess status men det räcker inte. Lärare/ledare måste känna att de är bra och blir respekterade för det de gör varje dag.

Vi som lärare förväntas att ta del av aktuell pedagogisk forskning för att i sin tur utveckla våra undervisningsmetoder men när ges möjligheten till den stora lärarmassan att ta del av dessa egentligen är ju frågan. Räcker det med ett seminarie med en trevlig engelsman vid namn James Nottingham? Blev alla bättre lärare direkt? Nej, självklart inte men däremot fick vi nya infallsvinklar som vi kan fundera över i vårt uppdrag som lärare. Det tar tid att förändra saker och ting.  Jag har själv märkt av det. När man kommer med nya idéer tas det ibland emot med blandade reaktioner. Jag har mött det värsta med att vara lärare och det bästa med att vara lärare – det som väger upp allt är att jag vet att jag skapar värde, jag leder mig själv och mina elever samt att jag samspelar varje dag på skolan eftersom jag vill att mina elever och kollegor ska tro på sig själva för att lyckas. Allt som krävs är samarbete och självförtroende!

Camilla Göransson

@camigoransson