Nu blir det enklare att arbeta med tobaksprevention

Ungdomars hälsa är en viktig fråga och nu finns det ett nytt material som ger alla Helsingborgs stads skolor samma förutsättningar att kunna arbeta strukturerat med tobaksprevention i grundskolan. Elever på Rydebäcksskolan och Svensgårdsskolan har varit med och testat materialet.

Workshop med elevhälsopersonal och pedagoger från Rydebäckskolan och Svensgårdsskolan.

– Vi har haft över 200 elever i årskurs 4-6 som har fått ta del av lektionerna och ungefär lika många vårdnadshavare har gett feedback på informationsfoldern som riktar sig till just vårdnadshavarna. Utöver det har elevhälsan tillsammans med pedagoger på mellanstadiet också deltagit i en workshop och bearbetat, provat och utvärderat materialet, säger Anna Emanuel Maier, förstelärare och pedagogisk utvecklingsledare på Rydebäcksskolan.

En projektgrupp har med hjälp av elever, pedagoger, skolledare, elevhälsopersonal och vårdnadshavare tagit fram stödmaterial för arbete med tobaksprevention. Materialet består av mall för en tobakshandlingsplan och tobakspolicy, lektionsmaterial och informationsmaterial till vårdnadshavare. Din skola kan anpassa materialet efter era egna behov. Stödmaterialet riktar sig främst till årskurs 4-6, men passar för alla elever i grundskolan.

Många har varit med och tyckt till

Målet med allt stödmaterial har hela tiden varit att det ska vara lätt att använda och lätt att anpassa efter den egna skolan och de områden som skolan själv vill satsa på. Rydebäcksskolan och Svensgårdsskolan har varit med och testat och utvärderat materialet.

Förutom Rydebäcksskolan och Svensgårdsskolan har även Ungdomsrådet, stadens tobaksråd och elevhälsopersonal varit med och tyckt till. Utifrån allas synpunkter har projektgruppen reviderat materialet för att det ska kunna passa alla skolors olika behov.

– På Svensgårdsskolan har vi använt mallen för tobakshandlingsplanen och tobakspolicyn och vår no-lärare har provat de tre olika lektionsmaterialen tillsammans med sina elever, säger Yousef El-Hallah, kurator på Svensgårdsskolan.

Yousef fortsätter:

– Mallen har fungerat väldigt bra och fått oss att reflektera ännu mer kring hur vi ska jobba med tobaksprevention och nu har vi en mer konkret handlingsplan för hur vi ska jobba på just vår skola. Det har varit väldigt enkelt att anpassa utifrån de problemen som vi har här.

Anpassa materialet till din skola

Materialet är en hjälp till att korta ner startsträckan till att börja jobba strukturerat med tobaksfrågor på skolan och kan anpassas efter den ambitionsnivå som skolan har.

Vill du ta ett helhetsgrepp så använder du allt material och anpassar mallen för tobakspolicy och mallen för tobakshandlingsplan till din skola. Men materialet kan också användas var för sig. Se det som en möjlighet att plocka delarna som passar din skola just nu.

All personal på skolan är viktig

På Svensgårdsskolan har eleverna redan fått testa lektionsmaterialet.

– Mitt tips är att alla på skolan behöver vara med och hjälpa till. Det är viktigt att vi jobbar ämnesövergripande och att alla hjälps åt och agerar likadant om vi till exempel ser en elev röka på skolgården, säger Yousef.

Alla pedagoger kan hålla i en lektion

Materialet är utformat så att det ska gå att hålla i lektionerna vem du än är. På Rydebäcksskolan har både no-lärare, mentorer och skolans pedagogiska utvecklare hållit i lektionerna.

– I någon skola kanske personal från elevhälsan håller i lektionerna. På en annan skola passar det kanske bäst att involvera en annan yrkesroll som till exempel skolans hälsopedagog. Det går verkligen att anpassa efter den egna verksamheten. På den enskilda skolan behöver man prata om i vilken årskurs man anser att det passar bäst att hålla i lektionerna. Är det i årskurs fyra, fem eller sex man anser att de lämpar sig bäst? säger Anna.

En naturlig del i skolans arbete

– Jag tror att det är viktigt att man på skolan har en genomtänkt struktur kring arbetet och att det får en naturlig plats i skolans årsklocka. Och att man utvärderar och reviderar vid utsatta tidpunkter. Då lägger man ansvar både på skolledning och på pedagoger att tillsammans lyfta upp arbetet med tobaksprevention, tillägger Anna.

Materialet kan väcka frågor hos eleverna

Tänk på att arbetet med tobaksfrågor kan väcka ytterligare frågor och ibland även oro hos eleverna. Om eleverna till exempel har en förälder som röker kan det hända att eleven blir orolig för sin förälders hälsa. Ett tips är därför att alltid informera alla vårdnadshavare att skolan ska börja arbeta med tobak. Då kan vårdnadshavaren vara förberedd på att svara på eventuella följdfrågor kan dyka upp hemma.

På bilden syns delar av projektgruppen: Stefan Åberg ANDTS samordnare, Malin Glad, skolledare, Eva Koltai Arthursson, enhetschef elevhälsan och projektägare, Nina Jönsson, skolsköterska, Åsa Ottosson, skolkurator, Gustaf Andersson, utvecklingsstrateg, elevhälsan, Carolin Emond, projektledare och skolsköterska. Foto: Joel Winqvist

Stödmaterial att arbeta med i klassrummet

Mallar och lektionsmaterial hittar du via länken.

ANDTs och verktygslådan – Arbeta förebyggande mot tobak

Helsingborgs stads intranät, skol- och fritidsförvaltningen, är tillgängligt även för dig som inte arbetar i staden.


Rebecka Andersson, kommunikatör, skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborg.
rebecka.andersson2@helsingborg.se