Om skolan i Kalifornien

  • Grundskolan är uppdelad i Elementary school (5-11 år), Middle school eller Junior High school (11-14 år) och High school 14-18 år). I middle school har eleverna olika ämneslärare och i Highschool har eleverna möjlighet att välja olika ämnen.
  • En del skolor har skoluniform.                        ladda ned (1)
  • Hög säkerhet med utbildade vakter på skolorna.
  • Läroplanen är uppdelad i ämnen och årskurs, de har broschyrer riktade till föräldrar, läs mer om läroplanen här: http://www.cde.ca.gov/be/st/ss/index.asp
  • De har en elva-gradig betygsskala från F – A+. Elever som har betyg F får gå om ett år och endast läsa de ämnen de inte har godkänt i eller gå på sommarskola.
  • I Kalifornien finns 10 453 skolor med 6,2 miljoner studenter, 295 000 pedagoger jobbar i skolan. Utöver det finns det 1 222 ”Charter schools” som aktivt väljs av föräldrar och elever, 572 000 elever går i Charter schools.
  • Varje klass får högst innehålla 30 elever.
  • Specialundervisning gavs till ca 718 000 elever 2014-15.
  • En pedagog som är certifierad tjänar i genomsnitt $72,500 per år beroende på om de är beginners, midrange eller highest teacher och hur stora eller små distrikten är.40 procent av den totala skatteintäkten ska tillfalla utbildningsväsendet.

California Department of Education skriver om sin vision på deras officiella hemsida:

“California will provide a world-class education for all students, from early childhood to adulthood. The Department of Education serves our state by innovating and collaborating with educators, schools, parents, and community partners. Together, as a team, we prepare students to live, work, and thrive in a highly connected world.” (http://www.cde.ca.gov/eo/mn/mv/index.asp?cef=yes)

http://www.cde.ca.gov/fg/fr/sa/cefavgsalaries.asp

https://sv.wikipedia.org/