Snacka om att rivstarta terminen

Att vara en av projektledarna i Hjärna-puls-glädje är något av en drömtjänst. För ja, det finns sådana i lärar-Sverige. Och jag har den på Drottninghögsskolan.

Jag arbetar på just den skolan som arbetsmiljöverket kritiserade förra våren och som uppmärksammades i SVT och lokaltidningen. Men vad gör det här jobbet då till en drömtjänst om det förekommer hot och våld? När andra slutat har jag stått kvar i tron på förändring tillsammans med andra kollegor.

Vi har haft 28 studiebesökare från skolor från Göteborg till Lomma idag. Projektet uppmärksammades av SVT. Jag var och föreläste och höll i workshops om projektet för hela Härnösands skolpersonal vid terminsstart. Snacka om scenförändring. En av anledningarna till att projektet passar på Drottninghögsskolan är att det är just där ett projekt gör störst skillnad. Jag älskar att ta tag i utmaningar som passar min kompetens och där jag har förutsättningarna för att lyckas. Och det har jag just på Drottninghögsskolan. Som jag ser det finns det några viktiga komponenter som gör att Hjärna-puls-glädje har fått den genomslagskraft den fått.

Först och främst så måste ett förändringsarbete komma uppifrån. I vår kreativa rektor Cissi Warntoft och analyserande biträdande rektor Pia Hallenheim ges personalen förutsättningar för att planera, analysera och genomföra projektet. Det ges tid till projektet och förutsättningar för att det ska lyckas.

Den andra faktorn är skolans personal. Från första dagen projektet startade har alla tagit ansvar för sin del i projektet. Alla har inte varit positiva och superexalterade från starten. Dock har alla dragit sin del för att projektet ska lyckas. Och med tiden som framgångarna kommit så är det också roligare att bidra. När personalen ser resultat ökar engagemanget.

Utepedagogik
Lära in ute – Eleverna i år 6 utvecklar sina kunskaper kring friktion

Den tredje faktorn till projektets framgång är den tydliga projektplanen. Brain breaks, värdegrundsarbete och pulsglädje sker dagligen för 350 elever. Utepedagogik och flexibla klassrum gör även de skillnad för eleverna. Projektplanen sätter en ram för pedagogerna hur de ska arbeta. Hur de sedan utformar en hälsoplan för sin grupp väljer de själva. Valfrihet inom ramarna har varit en framgångsfaktor.
 
Den fjärde faktorn är satsning på personal som är engagerad och kunnig inom området. Det är klart enklare att driva ett hälsoarbete med hälsopedagoger på plats. Deras kompetens behövs i verksamheten och de ser saker ur ett hälsoperspektiv som lyfter vår verksamhet.

Hälsopedagoger
Hälsopedagogerna på Drottninghögsskolan planerar och håller bland annat i pulsglädjen!

När fredagen börjar närma sig börjar jag inse att en helg innebär rastlöshet. Jag vill anta nya utmaningar på jobbet och göra strategiska drag som gör att vi kommer längre i vårt projekt. Men alla gillar inte förändring. Förändringarna får smyga sig in till hösten…
 
Mark Siegbahn
Projektledare och förstelärare idrott och hälsa, Drottninghögsskolan, Helsingborgs stad
mark.siegbahn@helsingborg.se

 
Läs fler inlägg i denna blogg: Hjärna-puls-glädje