Charline Bou Obeid om den viktiga matematikundervisningen

Vi ställde några frågor till Charline Bou Obeid om hennes favoritämne matematik. Charline tror att en av nycklarna till att hjälpa eleverna att nå sina mål är en rolig och händelserik matematikundervisning. Hennes största drivkraft i sitt arbete är att få se och höra elevernas glädje över att gå i skolan.

Hej! Kan du berätta vem Charline är?

– Hej! Mitt namn är Charline, jag är 29 år och bor här i Helsingborg. Jag tog mitt stora kliv från högskolan januari 2021 och landade först på Maria Parkskolan här i Helsingborg. Där arbetade jag i ett år i Samverkansgruppen och fick möjligheten att undervisa elever i årskurs 3-9 i olika ämnen. Min stora utmaning och lycka var att få undervisa matematik för alla dessa årskurser, då jag fick undervisa i olika områden och på olika nivåer.

– Januari 2022 tog jag nästa kliv i mitt arbetsliv och landade på Drottninghögsskolan i en förskoleklass. Det var en stor utmaning och förändring för mig, men oj vilken fantastisk resa som vi fick göra ihop och som vi fortfarande gör då jag nu har följt med dem upp till årskurs 1. Det jag brinner för mest är att få se eleverna lyckas och få följa deras progression. Där finns ingen känsla som slår det ögonblicket när du ser en elev lyckas. Den största utmaningen i yrket kommer alltid vara rädslan av att inte räcka till medan den största vinningen är att se och höra elevernas glädje över att vara i skolan. Det kommer för alltid vara min största drivkraft, att få eleverna att glädjas av att gå i skolan.

Varför är det viktigt att arbeta varierat?

– För mig är det väldigt enkelt att svara på denna fråga då jag själv är en person som behöver ha variation i mitt arbete för att känna en drivkraft och glädje i mitt arbete. Så varför skulle inte barn känna samma? Tänk om man kommer till sitt arbete och gör samma sak varje dag och på samma sätt? Jag personligen hade nog tyvärr förlorat min motivation rätt fort. Det tror jag även barn gör om undervisningen inte är varierande. Förutom att en varierad undervisning är rolig och spännande så anser jag att det gynnar alla elever, vilken kunskapsnivå de än befinner sig på. När du arbetar varierat så kan du lära ut en sak men på så många olika sätt för att nå alla elever på det sättet som de lär sig bäst genom. Jag tycker att det är extra viktigt att arbeta varierat under grundskolan då eleverna fortfarande inte har hittat den metoden de lär sig bäst genom, vilket gör att vi lärare behöver ge dem rätt förutsättningar genom att ge dem ett smörgåsbord fullt med metoder att lära sig.

Vad ska vi göra på matematiklektionerna – och hur ska vi göra det?

– Vi ska ha roligt! Vi ska leka! Vi ska koppla det till vardagen. Det vanligaste man hör bland elever i alla åldrar är ”varför ska jag lära mig detta? Vad ska jag med detta till?”. För många är matematik tråkigt och svårt. Den kombinationen gör att vem som helst, vuxen eller barn, tappar motivationen. Det är därför viktigt att vi pedagoger lägger rätt grunder för eleverna och introducerar matematiken på ett roligt sätt för att eleverna ska koppla matematiken till något positivt. Koppla även matematiken till elevernas vardag, börja tidigt med att få eleverna förstå varför det är viktigt att lära sig matematiken. Använd konkret material! Både du som pedagog och låt eleverna använda det i sitt lärande. Det är inte bara elever som har svårt för matematik som behöver konkret material, konkret material är bra för alla.

Vad kan vi göra för att förbättra elevernas kunskaper i matematik?

– Vi måste utgå utifrån elevernas behov och inte utefter vad vi ”måste lära ut”. Vi måste basera vår undervisning på elevernas kunskaper, låta saker ta tid och ha höga krav på våra elever. Såklart ska vi inte ha orealistiska krav och förväntningar men om du visar att du tror på att dina elever kommer lyckas så kommer dina elever vilja lyckas. Vi måste släppa den traditionella katederundervisningen och tankesättet” såhär har vi alltid gjort så de ska vi fortsätta med”. Vi lever i en tid där samhället utvecklas snabbt, där barn är mer medvetna och konstant blir stimulerade. Det gör att kravet på oss lärare blir högre, eleverna behöver konstant känna sig stimulerade i skolan för att känna motivation och helt enkelt ork att lära sig. Även här går jag tillbaka till att man borde göra matematiken rolig och händelserik, det tror jag är den bästa metoden för att förbättra elevernas kunskaper i matematik.

Konkreta idéer, metoder och begrepp från din egen undervisning?

Flugsmällartävlingar – denna övning kan man använda i alla områden inom matematiken. Vi arbetar t.ex. just nu med subtraktion, så det jag gör att jag skriver upp siffrorna 0-10 på whiteboardtavlan. Jag kallar fram två elever som får varsin flugsmällare och de får stå vända med ryggen mot tavlan. Jag ber dem t.ex. räkna ut 9-5, då får de vända sig om så fort som möjligt och slå på differensen. Detta är en lek som får hela klassen motiverad och involverade i lärandet.

Begrepp – använd rätt matematiska begrepp från början. Lär eleverna att det heter addition och inte plus. Detta gör att eleverna får en större förståelse för matematiken samt att det är språkutvecklande.

Utomhusmatematik – när jag berättar för mina elever att vi ska ha utomhusmatematik uppstår det alltid glädjerop i klassrummet. Hur kallt det än är ute eller hur mycket det än regnar så är de alltid motiverade att ha sin matematikundervisning ute. Där slår du två flugor i en smäll, matematikundervisning samt att eleverna får röra på sig.