De forskar om skillnader i betygsättning

Det finns olika sätt att sätta betyg. Den holistiska och analytiska modellen beskriver två varianter. 

I en studie från läsåret 17/18 ville Andreia Balan, lektor på skol- och fritidsförvaltningen Helsingborg, tillsammans med Anders Jönsson, professor vid Högskolan Kristianstad, undersöka vilka skillnader som kan finnas i betygsättning inom en grupp av lärare, samt mellan grupper av lärare som tillämpar olika modeller för betygsättning. I studien deltog 24 lärare från tolv olika skolor i Helsingborgs stads skolor.

Lärarna arbetade utifrån två olika modeller för betygsättning. Den holistiska modellen innebär att läraren bedömer en elevs samlade arbete och sätter betyg vid ett och samma tillfälle. Den analytiska modellen innebär att läraren vid olika tillfällen bedömer enskilda delar och i slutet av perioden väger samman de olika delarna till ett slutbetyg.

Studien visar att den analytiska modellen är något bättre att använda sig av än den holistiska modellen.

Andreia Balan, lektor på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg

– Däremot är överensstämmelsen oväntat låg i båda grupperna vilket väcker frågan om pålitligheten i betygssättningen, säger Andreia.

Hon menar att det är något vi behöver arbeta med och säger att det kan göras exempelvis genom att arbeta med sambedömning och att diskutera kunskapskraven i förhållanden till kvalitativa skillnader i elevarbeten.

– En idé är att skapa en bank med elevexempel på olika kvalitativa nivåer som man kan arbeta med för att skapa samsyn, fortsätter Andreia.

Viktigt att bli medveten om skillnader

Enligt resultaten använder lärarna i stort sätt samma aspekter från kunskapskraven i sina motiveringar. Men det finns en skillnad i hur man motiverar sin betygsättning i förhållande till om eleven är låg- eller högpresterande.

– I den återkoppling man ger till eleverna är det bra att bli medveten om att det finns skillnader. För att din feedback ska kunna verka framåt och utveckla eleven behöver den relatera till alla aspekter som berörs i en uppgift oavsett om eleven är låg- eller högpresterande, säger Andreia.

Resultaten från studien finns nu presenterade i en artikel på Practical Assessment, Research & Evaluation (PARE).
Läs artikeln Analytic or Holistic: A study of Agreement Between Different Grading Models


Josefine Hultén, redaktör
josefine.hulten@helsingborg.se