Konkretisera mål och kunskapskrav med källvärderingar

Det finns många olika sätt att arbeta med att konkretisera mål och kunskapskrav för eleverna. Från att ha gått igenom pedagogiska planeringar med lärandemål med eleverna har jag gått till att visa på elevexempel för att konkretisera målen för eleverna. Jag berättar här om ett exempel, när vi arbetade med att skriva källvärderingar. Vi hade […]

Förankra mål och kriterier

Katarina Wikander och hennes elever har nyligen börjat arbeta med problemlösning i matte. För att förankra mål och kriterier i ämnet började Katarina med att gå igenom målet och de tre nivåerna som de skulle arbeta på. Mål: Du ska kunna lösa enkla problem genom att välja lämpligt räknesätt och bedöma svarets rimlighet. – Därför pratade […]

Förklara och resonera om trafik

Min tanke är att redan från åk 1 bygga upp det språkbruk vi kommer att använda genom hela skolan och för att göra det enkelt för både mig, eleverna och föräldrarna, vill jag använda uttryck som fungerar på många förmågor och arbetsområden. Dessutom vill jag göra olika kvaliteter tydliga redan från början, för att visa […]

Bedömning för lärande – ett kraftfullt verktyg

Bedömning för lärande (BfL) anses vara ett av de mest kraftfulla verktyg som finns för att höja elevernas prestationer. När det gäller det som sker i klassrummet i interaktionen mellan lärare och elever har BfL visat sig ge höga effekter. Andra faktorer som har en påverkan på elevresultaten är exempelvis eleven, skolan och hemmet. För […]

#2 BFL med Andreia Balan och Petra Gustafsson

I dagens avsnitt ligger fokus på den första delen inom Bedömning för lärande som handlar om att förtydliga och förstå mål och kriterier.