Förskola byggd av återbruk

Det går att resa hållbart, det går att äta hållbart och det går faktiskt att bygga en hel förskola på ett mer hållbart sätt. När det var dags att bygga en ny förskola, Villa Canzonetta, så ville Anna Olsson, projektledare på fastighetsförvaltningen i Helsingborg tänka nytt. Det blev inte bara en ny förskola byggd av återbruk, det blev en spännande barnbok också – ”Förskolan som byggdes med återbruksmagi”.

Kvinna håller i en bok
Anna Olsson, projektledare fastighetsförvaltningen, Helsingborg.

Klimatförändringarna skapar oro och känslor av hopplöshet. Därför behöver vi många goda exempel på att det faktiskt är möjligt att ställa om vårt samhälle för en mer hållbar framtid. Inte minst behöver vi visa möjligheterna för barnen och de unga i Helsingborg.

Nu behöver vi gå från ord till handling!

Det går att leva hållbart, det ger till och med många gånger en bättre livskvalitet. Jag känner att det är en rätt kul utmaning att ställa om men många tycker nog att det är jobbigt och är oroliga för konsekvenserna. Hur kan vi få med oss dem? Oro och hopplöshetskänslor kan lindras och vändas till något konstruktivt om vi visar på möjligheter istället för hinder. Anna Olsson är en av dem som kan inspirera och visa att det går.

Återbruk och klimatsmart byggande i fokus

Bygg- och fastighetssektorn släpper varje år utan nästan 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är ungefär 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, någonting som Anna ville förändra. 

Anna, kan inte du berätta vad som är så speciellt med hur Villa Canzonetta förskola byggdes?

– När jag fick uppdraget att göra något innovativt med Villa Canzonetta så landade vi ganska snabbt i att bygga förskolan av återbruk. När jag väl börjat var det svårt att inte se allt material som bara väntade på att återbrukas. Privat handlar jag mycket på loppis och har byggt mina möbler hemma själv och har därmed få produkter som är nytillverkade i min närmiljö. Att göra detta även på mitt arbete kändes inte svårt när första steget var taget.

– Återbruket på Villa Canzonetta finns i stort och smått. Själva huset är till exempel byggt av tegel från ett hus som tidigare stod på Drottninghög och vi har marksten på gården som tidigare funnits på Fågelsångsgatan, men vi har också återbrukat blomlökar och sand till sandlådan från pixlapiren och klinker från Olympiaskolan.

Du passade också på att skriva en barnbok om bygget. Varför gjorde du det?

– Jag kände att det skulle vara synd om all historian som nu finns i det återbrukade materialen i huset med tiden glömdes bort. Och vem är inte bäst lämpade att bära vidare historian om inte barnen?!

– Jag ville att barnen skulle känna stolthet för sin nya förskola och även själva, med fantasins hjälp, fundera vidare på produkternas historia och allt spännande materialet varit med om i sitt tidigare liv och därmed naturligt tänka på hållbarhet och produkters livslängd. Måste man slänga en urvuxen tröja eller kan den få ett nytt liv hos någon annan?  Min förhoppning är att alla barn kommer förtrollas av återbruksmagin som redan finns i förskolan och att de blir hållbarhetsexperter i sina respektive familjer.

kvinna
Jeanette Månsson, rektor, Villa Canzonetta förskola.

Återbrukstänket – en inspiration och bekräftelse

Jeanette Månsson är rektor för förskolan som har fått flytta in i det nya huset.

Påverkar det verksamheten att förskolan har byggts av återbruksmaterial?

– Anna, projektledaren, är mycket engagerad och kreativ med återbruk. Vi både inspireras och bekräftas i vårt arbetssätt och förhållningssätt där vi har stort fokus på en hållbar framtid tillsammans med barnen. Vi är noga med hur vi bygger upp våra lärmiljöer. Det innebär exempelvis att barnen använder material från naturen och återbruk i sin lek och sitt skapande. Vi har dessutom valt att döpa vår nya förskola till Villa Canzonetta efter en gård som tidigare låg på Närlunda så till och med förskolans namn är återbrukat.

Vad har boken ”Sagan om förskolan som byggdes med återbruksmagi” spelat för roll och hur har ni arbetat med boken i verksamheten?

– Vi har från början fått vara väldigt delaktiga i ritningar och förskolebyggets utveckling via projektledaren Anna. Barnen har följt bygget från utsidan och genom film och bild på insidan. De har ritat och konstruerat egna byggen i sina dåvarande förskolor och våra äldsta barn, femåringarna, har även fått langa fram tegelstenarna vid en ceremoni för detta där Thea Tegelsten och Mark Marksten från boken också var med.

– När boken var klar lämnade Anna personligen över några exemplar till våra femåringar som kände igen sig och ville veta mer.  Boken finns numera i alla hemvister på Villa Canzonetta och är uppskattad av barnen. Vår femårsgrupp arbetar fördjupande med förskolan i sitt projektarbete och boken är en del i detta arbete.

Tips! Läs mer om bygget och förskolan på Instagram #villacanzonettaforskola

Boken till alla förskolor

Nu har alla barn som går på kommunala förskolor i Helsingborg chansen att bekanta sig lite mer med förskolan som byggdes med återbruksmagi. Boken som Anna har skrivit har skickats ut med internposten till alla förskolor som nu kan använda den i arbetet med att inspirera fler av våra små planetskötare. Vår gröna superhjälte Larve passade samtidigt på att skicka med en hälsning.

Läs boken ”Sagan om förskolan som byggdes med återbruksmagi” på sidan Återbruka mera på intranat.helsingborg.se/sff