Språk bygger broar

OBS. Denna blogg uppdateras inte längre, men inläggen ligger kvar som resurs och inspiration. /Redaktionen.
Modersmålsenheten i Helsingborg består av 85 modersmålslärare och tillsammans talar vi 40 olika språk. Vi har ca 4500 elever som studerar ämnet Modersmål runt om i Helsingborg stads skolor. Som modersmålslärare ger vi även studiehandledning på elevernas olika modersmål för att ge varje elev goda förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i sin språk- och kunskapsutveckling.