Låt dina elever ta en Digital WorkWalk

Visa framtidens jobb med digitala studiebesök på webbplatsen Digital WorkWalk. Här öppnar näringslivet sina dörrar så att högstadieelever kan besöka en bransch direkt från klassrummet.

Digital WorkWalk är ett koncept som Familjen Helsingborg har tagit fram i samarbete med näringslivet för att skapa ett långsiktigt arbete. Syftet är att få fler ungdomar att bredda sin valkompetens och skaffa sig bättre information om olika branscher inom Familjen Helsingborg.

– Med digital WorkWalk vill vi utveckla ett gott samarbete med våra elevers framtida arbetsgivare. Vi tror också att konceptet stärker våra elevers valkompetens när det är dags att välja utbildning, skola och jobb. Vi vet också att när elever får kontakt med näringslivet brukar de bli mer motiverade i sitt skolarbete då de har möjlighet att göra fler val, säger Tony Mufic, utbildningsdirektör.

Webbplatsen är till för dig som arbetar i högstadiet, dina högstadieelever samt arbetssökande vuxna. På webbplatsen hittar du:

  • Filmer med olika branscher där elever berättar om yrket
  • Lärarhandledning med fördjupningsuppgifter kopplat till varje film
  • Filmer på elever som berättar om möten med en arbetsplats
  • Företagslista med statistik över de största branscherna inom Familjen Helsingborg 2020
  • Intervju med utbildningsdirektör och näringslivsdirektör

Ovan innehåll ger elever tillfälle att fördjupa sig i olika branscher och fungerar som underlag inför gymnasievalet samt komplement till fysiska företagsbesök.

Här hittar du Digital WorkWalk

Kort om Digital WorkWalk

  • Digital WorkWalk är ett tillfälle för elever att upptäcka, prova på och besöka arbetsplatser samt få en ökad kunskap och bild av olika branschers bredd
  • Konceptet är komplement till fysiska företagsbesök och förberedande inför gymnasievalet