Medieelever arbetar med den politiska kampanjen #lagarförallabarnsframtid

Tredjeårseleverna på Nicolaiskolans medieinriktning har under hösten arbetat med den nationella #lagarförallabarnsframtid-rörelsen på initiativ av Helsingborgs ANDTS-samordnare Stefan Åberg och med medieläraren Kristina Sava.

Kristina Sava

Denna rörelse handlar om att pusha våra svenska politiker att stifta strängare lagar för att begränsa marknadsföringen hos tobaksindustrin vilka allt mer riktat in sig på ungdomar. Konsekvenser är att statistiken visar på att särskilt snusanvändningen hos ungdomar ökat de senaste åren.

Läs mer om #lagarförallabarnsframtid på webbsidan Lagstiftning mot nikotinberoende – Hjälp barn att säga NEJ!

Strategi och kommunikation, marknadsföring och symbolik

Klassen har arbetat i tre större grupper med olika uppgifter. Den första gruppen ”Strategi och kommunikation” arbetade med att formulera målet för klassens arbete och kontakta medier för att informera allmänheten om rörelsen och klassens egna bidrag.

Den andra gruppen ”Marknadsföring” definierade vilka målgrupper som klassen vill nå till samt hur, där sociala medier har varit viktiga kanaler som gruppen arbetat med. De kom också på förslaget om att ha en utställning på skolans bibliotek för att nå ungdomar på hela Nicolaiskolan.

Den tredje gruppen ”Symbolik” tog vara på medieelevernas specialkompetens, att visuellt paketera denna rörelse så att den sticker ut och är sammanhängande. Gruppen designade en logotyp, valde ett färgtema, skapade flaggor, tog fotografier i fotostudio, designade affischer och digitala bilder som sedan delades i sociala medier.

Avslutningsvis kände klassen en samhörighet med rörelsen och att få vara med att påverka samhället, vilket få ungdomar får möjlighet till i skolan.

/Kristina Sava