Musikgrundskolan Synkopen utmanar sig själv med Skapande skola

På musikgrundskolan Synkopen i Helsingborg är pedagoger och elever experter på musik. Under förra läsåret gick skolan utanför sina ramar och lät även andra estetiska uttrycksformer ta plats genom en satsning inom ramen för Skapande skola.

– Jag tycker att projektet har varit lyckat. Jag är framför allt nöjd med att vi har lyckats utmana oss själva och eleverna i något som är helt nytt för oss, säger Lotta Hejdesten, rektor på Synkopen.

Både elever och pedagoger uttryckte en önskan att utmanas och djupdyka i fler estetiska uttrycksformer än musik. Det fanns ett behov av att sätta musiken i ett estetiskt sammanhang där även andra konstformer kunde utvecklas och ta plats. Något som var viktigt i projektet var att hela skolan skulle få involveras i arbetet. Alla elever från årskur F-9 och alla pedagoger. Och så blev det.

Eleverna fick i projektet djupdyka i drama, dans, bild och foto. Arbetet genomfördes till stor del i tvärgrupper och i projektets slutprodukt fick eleverna tillsammans i grupperna göra en musikvideo till skolans egna signaturmelodi.

– Vi är vanligtvis extremt analoga. Eleverna spelar på sina akustiska instrument och musiken är vår grund. Musik och konserter är vi jätteduktiga på. Men att arbeta med digitala hjälpmedel har vi aldrig arbetat med tidigare, säger Sofia Bengtsson som är lärare på skolan och ansvarig för projektet.

Skapande med teaterlek, stop-motion och foto

I projektet lades mycket tid på utbildningsinsatser. De yngsta eleverna fick under terminen gå till Dunkers i smågrupper och arbeta med Teaterlek, eleverna på mellanstadiet lärde sig att arbeta med Stop motion och de äldsta fick gå en utbildning i Fotografi.

– Bild och form, det digitala skapandet, hade vi aldrig kunnat utveckla utan att arbeta med professionella pedagoger, säger Sofia och berättar hur glada eleverna var efter arbetstimmarna på Dunkers och hur de sprang runt och fotograferade i hela skolan.

Till projektet införskaffades ett gäng med Kreativa paddor, iPads fyllda med bild- och fotoappar, videoappar och notskrivningsprogram som är låsta till estetisk verksamhet och som varit mycket värdefulla för skolan att införskaffa. I arbetet med musikvideon fick alla elever möjlighet att återkoppla till det de lärt sig i de olika utbildningsinsatser.

– Vi har alltid lagt allt på musiken och det har varit jättehärligt att kunna ge eleverna något utöver det. Det var mycket förväntan både från oss vuxna och från eleverna när arbetet med utbildningarna satte igång. Det är något vi inte har kunnat göra innan och det har varit jätteviktigt! Nu var det vår tur, säger Sofia.

Alla lärare fick ta del av utbildningsinsatserna i de klasserna de undervisar, vilket innebar att alla fick delta i antingen teaterlek, stop motion eller foto.

– Det har varit en viktig del att vi lärare förstår vad vi kan göra och vad eleverna lärt sig. Det märks nu att eleverna till exempel får inlämningsuppgifter på ett nytt sätt, i form av filmuppgifter där de får använda sina kunskaper, säger Sofia.

Något som också var väldigt lyckat i projektet var ett författarbesök där mellanstadieklasserna hade en heldag tillsammans med barnboksförfattaren Thomas Halling. Syftet med besöket var från början att skriva en ny vers till signaturmelodin. Eftersom besöket inte gick att boka in förrän sent på terminen blev det ingen ny vers men punktinsatsen var uppskattad och det är något som Sofia tror de vill göra igen samt genomföra även för lågstadiet och högstadiet. Skrivandet ser Sofia som en egen del inom skapandet och hon tror att det ger väldigt mycket att arbeta med.

Stark gemenskap med tvärgrupper

På skolan finns sedan tidigare ett arbete med tvärgrupper över samtliga årskurser. I och med projektet kunde innehållet i tvärgrupperna riktas på ett annat sätt och grupperna fick ett tydligt arbetsfokus.

– Tidigare har vi arbetat med hela tvärgruppsdagar men i projektet har vi delat upp det i flera kortare pass istället. Det är tufft för de äldre att hålla gruppen igång för länge. En vuxenpedagog är knuten till varje grupp men står vid sidan om, säger Sofia.

Under projektet fick de 15 tvärgrupperna göra olika aktiviteter tillsammans och i slutet av terminen låg fokus fullt på att planera och skapa var sin musikvideo till Synkopens egna signaturmelodi. Till skolans stora sommarkonsert klipptes små delar från alla filmer ihop till en video som visades på storbild när hela skolan framförde signaturlåten. Hela arbetet med tvärgrupperna knyts samman i och med Synkopendagen, en heldag som niorna planerar för skolan med bland annat stafett och brännboll. Där är tanken att dagen avslutas med att eleverna får titta på varandras musikvideos, projektets slutprodukt, som de fortfarande inte har sett i sin helhet.

– De yngre tycker oftast att tvärgrupper är underbart och de äldre tycker ibland att det är lite jobbigt. Då säger vi att det är lite payback-time eftersom de också varit små en gång i tiden. Arbetet med grupperna gör att det inte finns några små som är rädda för de stora här på Synkopen och vi har en stark och fin gemenskap, säger Sofia.

Logistiken en utmaning

Sofia hade egentligen önskat ännu mer tid för eleverna med att träffa dramapedagog och fotokunniga men det är mycket som behöver tas hänsyn till när alla årskurser ska vara med.

– Logistiken har varit en utmaning. Det blir många schemapositioner som påverkas. Hade vi känt att vi kunnat ligga före i tidsplaneringen mer hade vi nog från börjat bokat två foto- och filmtillfällen per stadium, men där blev tiden fiende, säger Sofia.

Ett önskemål från eleverna var att få prova på nya instrument, vilket var en tanke med projektet. Men utifrån schemaläggning och offertförfrågningar som inte blev besvarade var det inget som kunde genomföras. Det fastnade på vägen. Med de yngre, som inte valt instrument än, är tanken att genomföra detta framöver istället.

Som en manifestation

Sofia tycker att det är viktigt att visa att det handlar om ett projekt som genomförs tack vare extra resurser och att det inte ingår i den vanliga verksamheten. Eleverna har haft mycket roligt under arbetets gång och de har lärt sig mycket. Hon ser det som en förmån att det är något de alla fått göra tillsammans och hon kan se att eleverna är jättestolta över vad de lärt sig.

– Det blir som en manifestation. Vi går någonstans och får något riktigt bra tillsammans, pedagoger och elever, och lär oss något nytt.


Mer om Synkopens arbete kan du hitta på bloggen Jag är en Synkopare! synkopenmusik.wordpress.com